Blog

Powrót do STRONY GŁÓWNEJ

 

ODFRANKUJEMY-TWÓJKREDYT

podatek od ugody frankowej

Podatek od ugody frankowej – czy zawsze trzeba go płacić?

W przypadku zawarcia ugody z bankiem pojawia się ryzyko konieczności uiszczenia podatku. Zawierając ugodę z bankiem Frankowicz osiąga pewne korzyści finansowe, ale nie dość, że są one znacznie mniejsze niż w przypadku unieważnienia umowy, to w dodatku podlegają opodatkowaniu.  W obecnej chwili, na podstawie specjalnego rozporządzenia Ministra Finansów w latach 2023-2024 Frankowicze będą zwolnienie z …

Podatek od ugody frankowej – czy zawsze trzeba go płacić? Read More »

Przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych

Przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych co dalej?

Przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych, biegnie od czasu, gdy kredytobiorca dowiedział się, że jego umowa zawiera niedozwolone klauzule. Biorąc pod uwagę to samo kryterium dla banku, momentem rozpoczęcia biegu przedawnienia może stać się moment udzielenia kredytu, ponieważ bank był świadomy tego, że umieszcza niedozwolone zapisy w umowie kredytu. Niesie to ze sobą bardzo poważne konsekwencje …

Przedawnienie roszczeń w sprawach frankowych co dalej? Read More »

kredyty złotowe problem

Kredyty złotowe są jak bomba atomowa dla sektora bankowego

Nad sektorem bankowym unosi się widmo katastrofy. Mimo że banki w podobnej retoryce odnosiły się do wyroku TSUE z 2019 roku, który przyznawał rację Frankowiczom, to tym razem skala problemu jest nieporównywalnie większa. Kredytów frankowych udzielono pół miliona, podczas gdy kredytów złotowych kilka milionów. Banki są w stanie poradzić sobie z kredytami frankowymi, szczególnie obecnie, …

Kredyty złotowe są jak bomba atomowa dla sektora bankowego Read More »

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych

Wartość przedmiotu sporu (WPS) w sprawach frankowych to konkretna kwota roszczenia, jaką dochodzi się przed Sądem. Podanie WPS jest jednym z formalnych wymogów złożenia pozwu. Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest wyższa od 75 tysięcy złotych (po nowelizacji kpc możliwe jest podniesienie tej kwoty do 150 tysięcy), tak jak to ma zazwyczaj miejsce w przypadku spraw …

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych Read More »

ugoda z bankiem PKO BP

Czy warto iść na ugodę frankową z bankiem PKO BP w 2023 roku ?

W zdecydowanej większości przypadków nie warto iść na ugodę frankową z bankiem PKO BP, jednak wyjątkiem jest tutaj fakt posiadanie bardzo małego kredytu. Łączny koszt prowadzenia sprawy frankowej to zazwyczaj kilkanaście tysięcy, a tyle mniej więcej od banku mogą odzyskać Frankowicze z małymi kredytami. Kancelarie frankowe dzielą opłatę za prowadzenie sprawy na wstępną oraz prowizje …

Czy warto iść na ugodę frankową z bankiem PKO BP w 2023 roku ? Read More »

Frankowicze zwycięstwo

W I półroczu 2023 roku, Frankowicze wygrywają 97% spraw z bankami

W I półroczu 2023 roku Sądy wydały wyroki w sprawie 8100 spraw frankowych, a aż 97% z tych wyroków było korzystnych dla Frankowiczów i w zdecydowanej większości kończyło się unieważnieniem umowy kredytowej, co w świetle ostatniego wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku jest równoznaczne z wdrożeniem sankcji kredytu darmowego, ponieważ TSUE, orzekło, że bankom …

W I półroczu 2023 roku, Frankowicze wygrywają 97% spraw z bankami Read More »

Sprawy frankowe przyspieszą

Sprawy frankowe przyśpieszą – nowelizacja kpc

W lipcu 2023 roku Sejm uchwalił nowelizację kpc (kodeksu postępowania cywilnego), co może pomóc przyspieszyć toczące się sprawy frankowe. Od tej pory, sprawy apelacyjne mogą być rozpatrywane w składach jednoosobowych, przy wartości przedmiotu sporu niższej od 1 mln. Szerszy skład będzie potrzebny tylko w sprawach zawiłych, będących precedensem. Doręczenia mogą się teraz odbywać się przez …

Sprawy frankowe przyśpieszą – nowelizacja kpc Read More »

ukryte koszty kredytu

Ukryte koszty kredytu (koszty okołokredytowe) jak się ich pozbyć

Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu, należy wziąć pod uwagę dodatkowe koszty tzw.ukryte koszty kredytu lub koszty okołokredytowe. Oprócz tego, że kredyt jest oprocentowany stawką WIBOR/LIBOR/SARON/WIRON i marżą banku, istnieje szereg dodatkowych opłat, na które banki naciągają klientów. W zależności od umowy z bankiem można w niej znaleźć wiele ukrytych kosztów: prowizję za udzielenie kredytu; ubezpieczenie …

Ukryte koszty kredytu (koszty okołokredytowe) jak się ich pozbyć Read More »

Frankowicze Getin Bank

Pomoc Frankowiczom Getin Bank – kancelaria Rajkowska

Kancelaria Rajkowska oferuje odpłatną pomoc Frankowiczom Getin Banku ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz dokonaniem potrącenia. W przypadku zainteresowanych klientów warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy są zaświadczenia z banku potwierdzające historię spłat rat kredytu lub inny dokument wykazujący spłacone raty. Jednocześnie przypominamy, że termin składania roszczeń mija 21.08.2023 roku, ale zgodnie ze słowami Syndyka …

Pomoc Frankowiczom Getin Bank – kancelaria Rajkowska Read More »

Syndyk Getin Bank

Syndyk a żądanie spłaty całości kredytu od Frankowiczów Getin Bank

Upadek Getin Banku niesie za sobą wiele problemów, które wymagają bardzo szybkie reakcji i niestety jest bolesną przestrogą dla innych Frankowiczów, którzy dalej zwlekają z pozwaniem banku. Zgodnie z artykułem 91 ustęp 1 prawa upadłościowego, “Zobowiązania pieniężne upadłego, których termin płatności świadczenia jeszcze nie nastąpił, stają się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości.”. Oznacza to, że …

Syndyk a żądanie spłaty całości kredytu od Frankowiczów Getin Bank Read More »