Wyroki TSUE 2023

Kolejne korzystne wyroki TSUE – podsumowanie 2023 roku

W 2023 roku mieliśmy aż siedem głośnych, a przede wszystkim bardzo korzystnych dla Frankowiczów wyroków TSUE, co tylko potwierdza fakt, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej niezachwianie stoi za Frankowiczami. Tak zdecydowana postawa Trybunału jasno wskazuje, że  roszczenia Frankowiczów są zgodne z prawem, a banki w swojej chciwości posunęły się za daleko stosując w umowach niedozwolone prawem zapisy.

W artykule przygotowaliśmy krótkie podsumowanie wyroków TSUE z 2023 roku, które pomoże niezdecydowanym w podjęciu decyzji o pozwaniu banku i odzyskaniu nadpłaconych rat kredytu CHF. Przypominamy, że od banku można odzyskać od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, w zależności do wielkości zaciągniętego zobowiązania. Wyroki TSUE w 2023 roku można poglądowo przedstawić jako 7:0 dla Frankowiczów.

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 - banki bez opłaty za korzystanie z kapitału

Wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygnaturze C-520/21 to zdecydowanie najważniejszy wyrok TSUE w bieżącym roku. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że żadna opłata za bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom, ponieważ to one są powodem, dla którego umowa została źle skonstruowana i muszą ponieść tego konsekwencje, dlatego mogą zapomnieć o jakiekolwiek dodatkowej opłacie pobieranej od kredytobiorców. Co więcej, Trybunał nie zamknął drogi dla takich roszczeń składanych w druga stronę — dla Frankowiczów, pozywających banki o opłatę za korzystanie z ich kapitału, czyli regularnie wpłacanych rat kredytu, co może stanowić początek jeszcze korzystniejszego dla Frankowiczów orzecznictwa. W skrajnym przypadku Frankowicz nie tylko będzie dysponował darmowym kredytem (po stwierdzeniu nieważności umowy jest ona traktowana jak nigdy niezawarta więc kredytobiorca nie musi zwracać nic poza początkowa kwotą kredytu — żadnych odsetek, marż i prowizji, a bank musi oddać wszystkie wpłacone rat), ale w dodatku otrzyma od banku dodatkową opłatę za korzystanie przez lata z jego kapitału. Takie rozwiązanie w świetle istniejących w Unii przepisów jest jak najbardziej możliwe, chociaż sam fakt uzyskania “darmowego kredytu” w wyniku unieważnienia umowy jest już bardzo korzystny, a uzyskuje go 99% Frankowiczów pozywających banki.

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 był zimnym prysznicem dla banków, które poświeciły dużo czasu i pieniędzy na kampanię marketingową, której celem było straszenie Frankowiczów opłatą za bezumowne korzystanie z kapitału, by wymóc na nich wstrzymanie się z pozwem. Teraz banki zmuszone są do zwiększania rezerw na kredyty frankowe, a z każdą kolejną przegraną sprawą jest coraz większa szansa, że w końcu zaczną proponować sprawiedliwe ugody frankowe — oczywiście nie z przyzwoitości, ale ze strachu przed kolejnymi pozwami, próbując minimalizować swoje straty finansowe. 

Wyrok TSUE w sprawie C-287/22 - zawieszenie spłat rat kredytu

Wyrok TSUE o sygnaturze C-287/22 został wydany na tym samym posiedzeniu co wyrok C-520/21 i choć nie było o nim tak głośno, to także jest  jeden z bardzo istotnych wyroków TSUE. We wspomnianym orzeczeniu, Trybunał ogłosił, że zawieszenia spłat rat kredytu podczas trwania procesu Sądowego z bankiem jest możliwe i powinno być realizowane jeżeli powód zgłosi takie żądanie. Trybunał podszedł do tego zagadnienia w sposób logiczny — Frankowicze wygrywają 99% swoich spraw, a zawieszenie spłat rat kredytu redukuje rosnące roszczenia pomiędzy stronami, ponieważ po wygranej, która jest bardzo prawopodobna, bank i tak musiałby zwrócić wpłaconą kwotę.

Taki wyrok jest przede wszystkim korzystne dla kredytobiorców, którzy otrzymując zawieszenie spłat rat kredytu już podczas procesu, mogą cieszyć się faktem, że dodatkowa gotówka zostanie w ich kieszenie. Jest to o tyle ważne, że proces w sprawie frankowej może trwać nawet trzy lata, a raty kredytu frankowego narażona są na niekontrolowany wzrost, ponieważ frank szwajcarski jest walutą uznawana za bezpieczną przystań, która rośnie gdy na świecie wybuchają konflikty i kryzysy gospodarcze.

Wyrok w sprawie C-139/22 - równy dla wszystkich klientów obowiązek informacyjny banku

Wyrok TSUE w sprawie C-139/22 z dnia 21 września 2023 roku dotyczył równego obowiązku informacyjnego. Bank ma za zadanie udzielać równych informacji wszystkim swoim klientom niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. 

Oznacza to, że posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, bankowości, czyli np. także pełnienie funkcji dyrektora w banku nie stoi na przeszkodzie w pozwaniu banku i anulowaniu kredytu frankowego, bo bank i tak miał obowiązek informacyjny, którego nie dopełnił.

Pierwszeństwo ma fakt, że kredyt frankowy zawiera niedozwolone prawem zapisy i to samo w sobie jest wystarczającą podstawą do stwierdzenia przez Sąd jego nieważności, bez względu na fakt komu został on udzielony, co otwiera drogę do odzyskania swoich pieniędzy dla kolejnych grup Frankowiczów.

Wyrok w sprawie C-140/22 oraz C-28/22 - nowy bieg terminu przedawnienia

Wyrok TSUE w sprawie C-140/22 z dnia 7 grudnia 2023 roku, TSUE potwierdził, że bankom nie należą się żadne dodatkowe roszczenia względem kredytobiorców. Oznacza to, że wszystkie głośne ostatnio akcje banków, pod nazwą opłata za bezumowne korzystanie z wynagrodzenia, czy waloryzacja kredytu frankowego są nic niewarte. Frankowicze, po wygranej z bankiem, mają darmowy kredyt, bez odsetek, marż i prowizji i banki nie mają na to żadnego wpływu.

Dodatkowo TSUE wskazało, że bieg terminu przedawnienia nie powinien być liczony od momentu złożenia oświadczenia o wiedzy skutkach nieważności umowy, bo takie oświadczenie nie jest potrzebne. TSUE wskazało, że Sądy krajowe powinny jeszcze raz rozpatrzyć ten temat. Ta interpretacja została przedstawiona także w wyroku TSUE C-28/22. Oznacza to, że Sądy już niedługo zmienią termin biegu przedawnienia, być może na moment, w którym Frankowicz zgłosił reklamację dotyczą kredytu do banku. Od tego momentu, bank będzie miał tylko 3 lata, żeby zgłosić swoje roszczenia inaczej ulegną one przedawnieniu. Możemy więc spodziewać się fali pozwów przeciwko Frankowiczom, w których bank będą domagały się zwrotu kapitału, bo chcą w ten sposób zabezpieczyć się przed przedawnieniem. W przypadku gdy bank nie dotrzyma terminu, Frankowicz może być bogatszy nawet o kilkaset tysięcy. Jest to kluczowe zagadnienie, nad którym muszą pochylić się teraz polskie Sądy.

Zmiana powinien ulec także moment, od którego naliczane są odsetki dla Frankowiczów, co przełoży się na kolejne dziesiątki tysięcy złotych, które mogą oni dodatkowo wygrać od banków.

TSUE w sprawie C-236/22 - banki muszą wydać Frankowiczom wszystkie dokumenty potrzebne do ich pozwania

Wyrok w sprawi C-235/22 zapadł stosunkowo niedawno, bo 12.10.2023 r. Kolejny prokonsumencki wyrok TSUE, potwierdził, że banki mają obowiązek wydać kredytobiorcom umowę kredytu frankowego, regulaminy stanowiące część umowy oraz inne dokumenty umożliwiające im rzetelne obliczenie wysokości roszczeń. 

Wyrok jest konsekwencją faktu, że banki próbowały grać na czas i opóźniać wydawanie stosownych zaświadczeń, by odwlec pozew lub całkowicie zniechęcić Frankowicza do pozwania banku. Często twierdziły także, że skoro Frankowicz zgubił swoją umowę, to nie może otrzymać kopii znajdującej się w banku, co uniemożliwi jej analizę kancelarii frankowej i nie pozwoli na pozwanie banku. Wraz z wyrokiem TSUE, ta praktyka została ukrócona, a Frankowicz nie musi się już objawiać, że nie posiadającej swojej wersji umowy nie będzie mógł pozwać banku, ponieważ ten prawnie zobowiązany jest przechowywać kopię umowy oraz wydać ją na żądanie Frankowicza.

To kolejny wyrok TSUE potwierdzający, że stoi on murem za kredytobiorcami frankowymi.

Czy wyrok TSUE z 11 grudnia 2023 roku C-756/22 jest korzystny dla Frankowiczów?

Wyrok TSUE w sprawie C-756/22 jest korzystny dla Frankowiczów, ponieważ potwierdza on, że bankom nie należy się waloryzacja kapitału kredytu. Jest to kontynuacja dotychczasowego orzecznictwa TSUE, które potwierdza, że Frankowicze, którzy wygrali z bankiem nie muszą zwracać bankowi nic ponad pożyczony kapitał, żadnych odsetek, marż, czy prowizji, czyli w efekcie dysponowali darmowym kredytem.

Banki nie mogą żądać żadnych dodatkowych opłat, w końcu możemy więc mówić o pełnym zwycięstwie Frankowiczów, po którym kolejki do złożenia pozwu jeszcze bardziej wzrosną.

Czytaj także: Kancelarie Frankowe Olsztyn, pomoc Frankowiczom

Podsumowanie wyroków TSUE — kancelaria prawna

Wyroki TSUE w 2023 roku były niezwykle korzystne dla Frankowiczów, co przekłada się na wzmożone zainteresowanie pozywaniem banków, jakie możemy zaobserwować wśród naszych klientów. Frankowicze nie muszą już się obawiać opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału, czym straszyły ich banki, a nawet sami mogą pozwać bank o taką opłatę. Dodatkowo wstrzymanie spłat rat kredytu powoli staje się coraz bardziej powszechne w Polskich Sądach, dlatego chętnych do pozwania banku jest coraz więcej. W związku z tym nie warto wstrzymywać się z pozwanie banku, bo już niedługo zamiast średnio 3 lat na rozstrzygnięcie sprawy frankowej będzie trzeba czekać średnio 4, a nawet 5 lat. (Oczywiście jest to średnia, to znaczy, że już obecnie są sprawy ciągnące się 4 lata i dłużej, ale także i takie, które kończą się po roku. Obserwujemy jednak widoczny trend wydłużania się postępowań ze względu na duży napływ nowych spraw, który powoli zaczyna paraliżować polskie Sądy, dlatego zalecamy, by nie zostawiać decyzji o pozwaniu banku na kolejny rok). 

Jeżeli interesuje Cię unieważnienie kredytu we frankach, nie czekaj dłużej.  Już dziś skonsultuj swój kredyt z kancelarią Rajkowska, które od lat kompleksowo pomaga Frankowiczom w dochodzeniu roszczeń za kredyty we frankach

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony. 

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM