Wyrok Tsue Frankowicze 2022

Wyrok Tsue Frankowicze – marzec 2022

Wyrok TSUE, przewidziany na 17 marca 2022 nie zapadł. Wyroku można spodziewać się dopiero za kilka miesięcy. Trybunał miał rozpatrzyć trzy sprawy dotyczące Frankowiczów o sygnaturach: C-80/21, C-81/21, C-82/21. Przed rozprawą, swoje stanowisko przedstawił polski rząd, który zdecydowanie opowiedział się za Frankowiczami. Wyrok nie zapadł, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości postanowił dziś wysłuchać głosu stron zaangażowanych w spór, co zajęło mu ponad 3 godziny. Dodatkowo swoje stanowisko przedstawiła także Komisja Europejska oraz rząd hiszpański. Ich stanowiska były korzystne dla Frankowiczów. TSUE postanowił przeanalizować nowe opinie i odłożył w czasie ogłoszenie wyroku. Przypomnijmy, na jakie pytanie miał odpowiedzieć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Aktyalizacja: czytaj najnowszą opinie Rzecznika TSUE z 16.02.2023 r. 

Na podstawie sprawy C-80/21 do TSUE skierowano dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczyło, czy Sąd krajowy może nie stwierdzić nieważności umowy, czy przeszkadzają mu w tym przepisy dyrektywy 93/13 oraz drugie, czy jeżeli Frankowicz porozumie się z bankiem, to zapisy umowy, mogą zostać zmienione bez konieczności jej rozwiązywania. Poprzednie wyroki TSUE dla Frankowiczów były korzystne i wskazywały na konieczność unieważniania kredytów, jeżeli te zawierały w sobie niedozwolone zapisy, wpływające na wykonywalność umowy.

Kolejne dwa pytania zadano do sprawy C-81/21, dotyczyły możliwości uzupełnienia umowy przepisem dyspozytywnym (względnie wiążącym). Modyfikacja postanowień umowy, w celu utrzymania jej w mocy, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem jest niemożliwa i takiego wyroku spodziewamy się też od TSUE w niedalekiej przyszłości. Sąd pytał się także TSUE, czy taką modyfikację można dopuścić na życzenie konsumenta. Do sprawy C-82/21 zadano jedno pytanie odnośnie biegu 10-letniego terminu przedawnienia, czy biegnie od dnia wypłaty każdej raty, czy od dnia zdobycia wiedzy, że umowa jest nieprawidłowo skonstruowana (pozwania banku).

Frankowicze, podobnie jak niedawno w przypadku Sądu Najwyższego, wciąż pozostali bez ważnego rozstrzygnięcia. Nie zmienia to faktu, że kredyty frankowe są masowo unieważniane, a w polskich Sądach jest już prawie 80 tysięcy spraw frankowych.

Jeżeli chcesz unieważnić swój kredyt we frankach, nie warto dłużej czekać. Czas trwania spraw frankowych wydłuża się, ze względu na kolejnych Frankowiczów chcących pozwać bank. Zrób pierwszy krok i skontaktuj się z kancelarią prawną Rajkowska – dane kontaktowe znajdują się na dole strony.

Czytaj także inne wpisy na blogu: Kredyty Frankowe Gdańsk, pomoc frankowiczom

Wyroki Tsue Frankowicze

Poprzednie wyroki TSUE istotne dla Frankowiczów

Sprawa (sygnatura C-212/20)  z 18 listopada 2021 roku dotyczyła dwóch pytań prejudycjalnych, które złożył Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, w postępowaniu Frankowicza przeciwko Raiffeisenowi. Odpowiadając na pytania TSUE zaznaczył, że zgodnie z prawem europejskim, zasady obliczania kursu wymiany franka szwajcarskiego i złotego powinny być dla klienta przejrzyste, podobnie jak cały skomplikowany mechanizm indeksacji. Konsument, nie był w stanie samemu obliczyć wysokości wymiany kursu, który jednostronnie wskazywał bank. Trybunał wskazał również, że nie wytaczające jest odwoływanie się do kursu rynkowego, a wszelkie interpretowanie zapisów w celu złagodzenia ich nieuczciwego charakteru jest niedopuszczalne przez Sąd, nawet jeżeli obie strony miały, by taką wolę. Wyrok ten potwierdzał ukształtowane w Polsce orzecznictwo przechylające się do unieważniania kredytów we frankach, ze względu na fakt, iż po usunięciu niedozwolonych zapisów, umowa nie może być dalej wykonywana.

Sprawa C-19/20 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział w wyroku na pytania w tzw. sprawie kredytu frankowego, które pod koniec 2019 roku zadał Sąd Okręgowy w Gdańsku. W wyroku TSUE wskazał, że nieuczciwe warunki w umowie, które były w niej zawarte w momencie podpisania, nie mogą być uchylone aneksem, jeżeli konsument nie był przez bank informowany o celach i skutkach aneksu. To, czy bank należycie poinformował klienta, ma zbadać Sąd krajowy. Oznacza to, że wszystkie aneksy, które banki” wciskały” kredytobiorca, by naprawić błędnie skonstruowane umowy, mogą zostać podważone, przez co kredyt frankowy dalej może zostać unieważniony.

Sprawa C-260/18 z dnia 3 pazdziernika 2019 roku. Najbardziej znana sprawa frankowa w Polsce. TSUE w wyroku z dnia 03.10.2019 roku, wskazał na system ochrony stworzony przez Dyrektywę 93/13 jako podstawę do unieważnienia kredytów frankowych, co otworzyło drzwi do masowego pozywania banków o franki.

Jak widać stanowiska Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są niezmienne na przestrzeni ostatnich lat. Mimo to wielu Sędziów wciąż korzysta z pomocy Trybunału. Być może jest to spowodowane niepewnością w prowadzeniu tego nowego typu spraw, a być może aktywnie działającemu lobby bankowemu, które bardzo intensywnie promuje w mediach swój wizerunek jako ofiary złych Frankowiczów, podczas gdy sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie.

Wyrok TSUE Frankowicze

Wyrok TSUE Frankowicze - kiedy będą kolejne wyroki?

Wyrok TSUE Frankowicze — na rozstrzygnięcie trzeba będzie jeszcze kilka miesięcy poczekać. W kolejce do Trybunału są jednak już kolejne pytanie. Następny wyrok TSUE, może sprawić, że Frankowicze masową ruszą pozywać banki. W sierpniu 2021 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zdecydował zwrócić się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnośnie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Pytanie zostało skierowane na wniosek pełnomocnika Frankowicza, który pozwał bank o bezumowne korzystanie z jego kapitału. Jest to wybieg ze strony Frankowiczów, który ma zmusić Sąd do określenia, czy takie wynagrodzenie się stronom należy i ostatecznie wytrącić bankom argument, którym starają się straszyć niezdecydowanych na pozwanie banku Frankowiczów, od co najmniej dwóch lat. 

Do sprawy przystąpił Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także prokuratura. Każda z tych instytucji już nie raz wspierała Frankowiczów w walce a bankami i zrobi to po raz kolejny, załączając swoje opinie do sprawy. Wytrącenie bankom z ręki straszaka w postaci żądania opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału, prawdopodobnie okaże się kolejnym impulsem dla niezdecydowanych. Kolejny wyrok TSUE, może więc pchnąć Frankowiczów do Sądów, tak jak zrobił to wyrok z 3 października 2019 roku w sprawie państwa Dziubaków.

Kolejny wyrok TSUE w sprawie C-520/21 zapadnie 15 czerwca 2023 roku.

Wyrok TSUE Frankowicze - co dalej ?

Wyrok TSUE dla Frankowiczów nie zapadł — został przełożony. Nadal czekamy na jego rozstrzygnięcie, nie zmieni on jednak faktu, że żaden wyrok TSUE, nie będzie już miał takiej mocy, jak ten w sprawie państwa Dziubaków z 2019 roku, który na zawsze zmienił orzecznictwo polskich Sądów w sprawach frankowych. Poza tym, mimo wcześniejszych korzystnych wyroków TSUE, jedyną drogą do pozbycia się kredytu frankowego jest pozwanie banku i ten wyrok, gdy w końcu zostanie ogłoszony, tego nie zmieni. Niektórzy Frankowicze liczyli na ugody, ale te proponowane przez banki zawierają w sobie bardzo niekorzystny zapis — zamianę oprocentowania kredytu ze stawki LIBOR3M na WIBOR3M, który na fali ostatnich podwyżek stóp procentowych będzie powodował bardzo szybki wzrost spłacanej raty. Z pozwem przeciwko bankowi nie warto czekać, już teraz sprawa frankowa trwa 2-3 lata, a wyniku ogromnego wzrostu liczby nowych spraw frankowych okres ten może się wkrótce znacznie wydłużyć. Już teraz w Sądach jest prawie 80 tysięcy spraw, a to dopiero wierzchołek góry lodowej frankowego problemu. Po wyroku TSUE Frankowicze i tak będą musieli złożyć pozew do Sądu.

Jeżeli chcesz pozbyć się kredytu we frankach, nie czekaj dłużej i już dziś skonsultuj swój kredyt z adwokatem. Zadzwoń lub zgłoś się poprzez formularz na dole strony, lub stronę główną.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM