Kredyt CHF sprzed Unii Eurpopejskiej

Kredyty CHF sprzed wejścia Polski do Unii Europejskiej też można Podważyć

Niektóre z umów kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego zostały zawarte jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przez bardzo długi czas takie kredyty nie kwalifikowały się do prowadzenia postępowań stwierdzających nieważność umowy. Frankowiczów, którzy zawarli umowę z bankiem przed 1 maja 2004 roku, nie dotyczyły także orzeczenia TSUE.

Na szczęście dla Frankowiczów, ostatnie orzecznictwo w Polskich Sądach potwierdza, że taką umowę również można unieważnić. Kancelarie prawne powołują się w takim przypadku na przepisy ogólne — art 58 Kodeksu Cywilnego, mówiący o tym, że czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu jej obejście jest nieważna. W Sądzie należy wtedy udowodnić, że kredyty indeksowane do CHF nie są w istocie kredytami walutowymi, a kredytami złotowymi, gdzie frank szwajcarski występuje jako miernik zobowiązania finansowego, a nie jako waluta udzielonej pożyczki, co było już wielokrotnie uznawane przez Polskie Sądy

Większość kredytów frankowych została zaciągnięta w latach 2006-2008, prowadzenie takich spraw jest łatwiejsze, ponieważ można powoływać się także na przepisy ochrony konsumentów Unii Europejskiej, o których wykorzystaniu przeciwko bankom mówił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czytaj także: Przewalutowanie kredytu CHF a ugoda frankowa z Millennium Bankiem

Kredyt CHF przed 01.05.2004 - jakie są szanse Frankowicza?

O ile w przypadku kredytów późniejszych, Frankowicze wygrywają około 97 % spraw, o tyle w starszych kredytach sytuacja jest bardziej skomplikowana. Można by ją porównać do sytuacji przedsiębiorców Frankowych, których kredyty również muszą być unieważniane na podstawie przesłanek ogólnych, a nie klauzul niedozwolonych (klauzule dotyczą tylko konsumentów z państw członkowskich Unii Europejskiej).

Obecnie obserwujemy, że większość takich spraw frankowych kończy się zwycięstwem Frankowiczów, ale należy liczyć się z większym ryzykiem porażki, która w dużej mierze zależy także od tego, jaki Sędzia zajmie się rozpatrywaniem sprawy. Aby zminimalizować ryzyko, radzimy postawić na doświadczonych adwokatów z kancelarii Rajkowska.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM