Kredyt frankowy a śmierć kredytobiorcy

Co dzieje się z kredytem frankowym w przypadku Śmierci kredytobiorcy?

Zgodnie z prawem spadkowym, dziedziczeniu podlegają zarówno aktywa, jak i pasywa — w przypadku śmierci kredytobiorcy, kredyt frankowy podlega więc dziedziczeniu. W przypadku śmierci kredytobiorcy należy poinformować o tym bank i przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do dziedziczenia. Następnie najlepiej jest wystąpić do banku o informacje dotyczące kredytu — kopie dokumentów, umów, saldo pozostałe do spłaty, wysokość rat.

W przypadku, gdy umrze jeden ze współkredytobiorców, to pozostali są zobowiązani do dalszej spłaty kredytu, podobnie jak osoby dziedziczące majątek zmarłego

W przypadku chęci pozwania banku w takiej sytuacji wszystkie osoby zobowiązane do spłaty kredytu muszą wyrazić chęć jego unieważnienia i pozwać bank. Nie możliwa jest bowiem sytuacja, w której umowa zostaje unieważniona dla jednej osoby, a inna musi jej dalej przestrzegać. 

Załóżmy, że kredyt na mieszkanie wzięło na siebie małżeństwo. Jeden z małżonków zmarł. Za spłatę kredytu odpowiada teraz współkredytobiorca, czyli drugi z małżonków oraz osoby uprawnione do dziedziczenia — np. w przypadku śmierci męża, za spłatę kredytu odpowiada żona wraz z dziećmi i tylko przy zgodzie ich wszystkich możliwe jest pozwanie banku.

Czytaj także: Uniewaznienie umowy kredytu w Euro, Dolarze, Jenie. Jak to zrobić?

Śmierć kredytobiorcy a polisa na życie

W przypadku śmierci kredytobiorcy zawsze warto ustalić, czy miała on wykupioną polisę, jeżeli tak, to kredyt będzie pomniejszony o kwotę, wypłaconą przez ubezpieczyciela do banku.

Ewentualną próbę unieważnienia kredytu frankowego, można podjąć po konsultacji z doświadczonym prawnikiem od spraw frankowych.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM