Skąd się wzięła sankcja darmowego kredytu

Sankcja kredytu darmowego w umowach złotowych i frankowych

Pojęcie tzw. sankcji kredytu darmowego bierze się z Artykuł 45 i 46 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Przepisy te wynikają z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie kredytu konsumenckiego. W wyniku sankcji kredytu darmowego kredytowca zostaje pozbawiony dochodów, które wynikają z umowy kredytowej — odsetek, oraz marży. By zastosować sankcję, konieczne jest jednak wykazanie, że kredytodawca naruszył obowiązki wynikające z prawa ochrony konsumenta — zastosował niedozwolone (abuzywne) zapisy w umowie kredytowej

Tzw. sankcja kredytu darmowego, w rozumieniu ustawy, dotyczy tylko i wyłącznie pożyczek konsumenckich (niehipotecznych) do kwoty 255 tys. złotych lub równoważnika tej kwoty w walucie obcej. 

W przypadku kredytów frankowych, czy ostatnio złotowych mówi się o sankcji kredytu darmowego, ale w znaczeniu praktycznym, nie ustawowym, co zostanie wyjaśnione w dalszej części artykułu. 

Kredyty złotowe a sankcja kredytu darmowego

W przypadku kredytu złotowego sankcja kredytu darmowego polega przede wszystkim na usunięciu WBORu z umowy. Takie sprawy nie są obecnie “na topie”, ale mimo to liczni kredytobiorcy uzyskują pozytywne wyniki. Prawdopodobnie w ciągu najbliższych lat, o możliwości anulowaniu tego rodzajów kredytów będzie bardzo głośno, tak jak teraz ma to miejsce w przypadku spraw frankowych.  W przypadku usunięcia WIBORu z umowy kredytowej (a można to zrobić, ponieważ upraszczając konstrukcja tego wskaźnika łamie przepisy ochrony konsumenta), kredyt pozostaje w mocy, ale jest on oprocentowany tylko i wyłącznie marżą banku. Kredytobiorca w ciągu 20, czy 30 lat spłacania kredytu oszczędza setki tysięcy złotych.

W niektórych przypadkach konstrukcja umów kredytów złotowych jest aż tak wadliwa, że w Sądzie można unieważnić cały kredyt złotowy. W tym przypadku podobnie jak w kredytach frankowych saldo musi wrócić do stanu sprzed wypłaty kredytu, czyli bank oddaje wszystkie wpłacone raty, a kredytobiorca tylko i wyłącznie wypłaconą mu kwotę kredytu.

Jeżeli chodzi o kredyty złotowe, konsumenci, którzy chcą pozwać bank, powinni unikać podpisania aneksu do umowy kredytowej, który zmienia powiązania oprocentowania kredytu stawką WIBOR na WIRON, ponieważ może to przeszkodzić w przyszłym dochodzeniu roszczeń. Jeśli bank proponuje Ci taki aneks lepiej go nie podpisywać bez konsultacji z adwokatem.

Czytaj także inne artykuły: Eksperyment Sądu szansą na przyspieszenie spraw frankowych?

Kredyty frankowe a sankcja kredytu darmowego

Jeżeli chodzi o kredyty frankowe, to sprawa sankcji kredytu darmowego jest dość jasna i dobrze wyjaśniona, TSUE w wyroku z 15 czerwca 2023 roku potwierdził, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w jakiekolwiek formie nie należy się bankowi (TSUE wskazał nawet, że Frankowicz może się domagać takiego wynagrodzenia, ale bank jako podmiot odpowiedzialny za skonstruowanie umowy w żadnym wypadku).

Oznacza to, że w przypadku wygranej sprawy z bankiem, a Frankowicze wygrywają 98% spraw, umowa zostaje uznana z nigdy niezawartą. W takim przypadku bank musi oddać Frankowiczowi, wszystkie wpłacone przez niego pieniądze — raty, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego itp., a następnie Frankowicz musi oddać do banku tylko i wyłącznie wypłaconą kwotę kredytu, bez marż, odsetek i prowizji, przez co okazuje się, że Frankowicz przez naście lat dysponował “darmowym kredytem”. 

Ze względu  na wzrost kursu Franka, jeżeli Frankowicz rzetelnie spłacał raty kredytu i minęło dostatecznie dużo czasu, to okaże się, że oddał on do banku więcej niż pożyczył więc nie tylko wyzeruje swoje saldo zadłużenia, ale także odzyska od banku nadpłatę. Suma korzyści w takim przypadku może wynieść nawet setki tysięcy złotych. Patrz: Ile można zyskać wygrywając w Sądzie sprawę o kredyt frankowy – symulacja i obliczenia

Kancelaria Rajkowska - pozwanie banku

Jeżeli interesuje Cię pozwanie banku o unieważnienie kredytu lub uzyskanie sankcji kredytu darmowego i dalsza splata zobowiązań, ale już bez horrendalnych odsetek, nie czekaj dłużej i skontaktuj się z kancelarią prawną Rajkowska. 

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony. Dołącz do kredytobiorców, którzy wygrali z bankiem i cieszą się wolnością finansową.

Zamów Analizę Umowy Kredytu

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM