Sąd najwyższy oddala skargi kasacyjne banków, przyjmuje tylko te od Frankowiczów!

Sądy w Polsce, łącznie z Sądem Najwyższym są zdecydowanie po stronie Frankowiczów (choć nadal zdarzają się Sędziowie nie w pełni respektujący orzeczenia TSUE). W przypadku przegrania przez Frankowicza sprawy frankowej (obecnie niecałe 3 % Frankowiczów), ma on dalej możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Obecnie takie skargi dotyczą także uznawania przez część sądów apelacyjnych zarzutów zatrzymania, czy częściowego oddalenia odsetek ustawowych za opóźnienie. Skargi kasacyjne są pozytywnie rozpatrywane.

W przypadku banków Sąd Najwyższy wydał decyzję, że nie ma konieczności rozpatrywania skarg kasacyjnych dotyczących  nieważności umowy. Oznacza to, że bezcelowe są skargi kasacyjne, gdy Sąd już raz stwierdził nieważność umowy i bank nie ma już możliwości kontynuowania sporu. Takie stwierdzenie Sądu Najwyższego, po raz kolejny potwierdza, że Frankowicze mają rację, a umowa zawarta z bankiem jest nieważna.

Czytaj także: Frankowicze 2023 – najnowsze wiadomości

Co dalej z kredytem frankowym?

Obecnie jedyną szansą, na pozbycie się kredytu frankowego jest stwierdzenie jego nieważności. W taki wypadku bank musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego raty, a następnie wystąpić o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (bez opłat i prowizji). Ugody frankowe opierają się na zamianie kredytu na złotowy, ale wraz ze zmianą oprocentowania na WIBOR3M, co przy wysokich stopach procentowych może się okazać zupełnie niekorzystne i do spłacenia dalej pozostanie ogromne saldo kredytu.

Dlatego nie warto czekać i najlepiej już dziś zainteresować się pozwaniem banku.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM