Rzecznik Generalny TSUE murem za Frankowiczami 16.02.2023 r.

Opinia rzecznika TSUE – Bez wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Rzecznik generalny TSUE poparł Frankowiczów i 16.02.2023 roku potwierdził, że bankom nie należy się wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i to pod żadnym pozorem ! Rzecznik stwierdził nawet, że to Frankowicze, mogą żądać dodatkowego wynagrodzenia od banku. Wyrok TSUE zapadnie najprawdopodobniej dopiero w okolicach czerwca, ale teraz, gdy znane jest stanowisko Rzecznika Generalnego, TSUE nie ma innego wyjścia i także po raz kolejny poprze Frankowiczów w swoim wyroku odnośnie do sprawy C-520/21. cały wyrok możesz przeczytać na stronie TSUE opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21.

Rzecznik TSUE Anthony Michael Collins stwierdził, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom zgodnie z dyrektywa 93/13, ale może należeć się Frankoiwczom. To prawdziwy przełom. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Banki tracą teraz ostatni z argumentów, którym odciągały Frankowiczów od procesu, choć już przed samym wyrokiem zaczęły zmieniać strategię i straszyć Frankowiczów, nie pozwem o wynagrodzenie, a pozwem o waloryzacje świadczenia. Oczywiście waloryzacja, nie należy się bankom, na tej samej zasadzie, na której nie należy im się wynagrodzenie — to po prostu nowy sposób banków, aby odciągać Frankowiczów od procesów, poprzez wprowadzenie rzekomej niepewności. Banki spodziewały się takiego wyroku, stąd ogromna prawie 40 mld rezerwy frankowe na poczet przegranych spraw, oraz ogromna zimowa ofensywa związana ze wciskaniem niekorzystnych ugód Frankowiczom.

O opinie do Rzecznika Generalnego TSUE, trybunał zwrócił się po posiedzeniu z 12.10.2022 roku. Na posiedzeniu swoje racje przedstawili Frankowicze i popierający ich polski rząd, rzecznik finansowy, rzecznik praw obywatelskich oraz pełnomocnicy banku i wspierający ich szef Komisji Nadzoru Finansowego, której spóźniona reakcja na niebezpieczne kredyty frankowe, była jedną z przyczyn tragedii setek tysięcy Frankowiczów. Swoją opinię, popierającą kredytobiorców wniósł także rząd hiszpański — w Hiszpanii również istnieje problem Frankowiczów.

W trakcie rozprawy Sędziowie TSUE wyraźnie podkreślali, że interesuje ich przede wszystkim stan prawny danego zagadnienia, to, czy było uczciwe według przepisów prawa, a nie sytuacja ekonomiczna banków, dlatego od początku spodziewaliśmy się rozstrzygnięcia na korzyść Frankowiczów, bo prawo zawsze stoi ponad ekonomią.

Dlatego spodziewaliśmy się, że 16.02.2023 roku, Rzecznik Generalny TSUE, także poprze Frankowiczów. Więcej najnowszych informacji dotyczących Frankowiczów, znajdziesz w artykule: Frankowicze 2023 – najnowsze wiadomości

Kancelaria frankowa

Stanowisko Rzecznika Generalnego TSUE z 16.02.2023 — co oznacza dla Frankowiczów

Skoro Rzecznik Generalny TSUE, przyznał, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom, oznacza to, że po stwierdzeniu nieważności umowy frankowej, bank musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego raty, a następnie wystąpić o zwrot wypłaconej Frankowiczowi kwoty kredytu, bez marż, odsetek i prowizji. Trybunał za nieuczciwe umowy stosuje więc tzw. sankcje darmowego kredytu — bank jest winny zaistniałej sytuacji więc po rozwiązaniu umowy może liczyć jedynie na zwrot samego wypłaconego kapitału, tak by nie mógł zarobić na nieuczciwej umowie.

Karą dla banku za stosowanie nieuczciwych praktyk jest brak zysku. W praktyce okaże się więc, że koszt kredytu frankowego wynosił okrągłe zero, a na takie warunki nikt inny nie może liczyć. Oczywiście było to okupione latami wyrzeczeń, kiedy to przez nieuczciwą politykę banków, raty kredytów wzrosły ponad dwukrotnie, jednak to ostatecznie Frankowicze są górą ! Tym który jeszcze tego nie zrobili, nie pozostaje nic innego jak pozwanie banku, wygranie sprawy Frankowej (a Frankowicze wygrywają ponad 98% Frankowiczów) i radość z odzyskanej wolności finansowej.

Czytaj także: Czy Sąd może rozliczyć kredyt frankowy po średnim kursie NBP?

Inne ważne dla Frankowiczów wyroki z 2022 roku

  • Wyrok z dnia 40/22 z 28 kwietnia 2022 r. który był ogromnym przełomem dla przedsiębiorców frankowych. Wyrok ten potwierdził, że w pozwach frankowych można powołać się na tzw. bezwzględna nieważność umowy, czyli na nieważność umowy ze względu na to, że jej struktura nie przypomina kredytu, a nie ze względu na występujące w niej niedozwolone klauzule.
  • Bardzo istotny dla Frankowiczów był także wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. do połączonych spraw od C-80/21 do C-82/21. Unijny trybunał po raz kolejny zakomunikował, że sądy krajowe nie mogą modyfikować wadliwych umów kredytowych, usuwać fragmentów niedozwolonego postanowienia i zastępować kursów przeliczeniowych średnim kursem NBP. Sądy nie są także uprawnione do utrzymywania abuzywnych umów w mocy wbrew woli konsumenta, Wrześniowy wyrok TSUE rozstrzygnął kwestię przedawnienia roszczeń konsumenta. Bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta nie może się rozpocząć zanim poweźmie on wiedzę o zawartych w umowie klauzulach niedozwolonych.
  • Między innymi w wyrokach do sprawy II CSKP 532/22 z dnia 23 marca 2022 roku oraz II CSKP 405/22 z dnia 13 maja 2022 roku SN potwierdził, że postanowienia z umów kredytowych uprawniające banki do ustalania wysokości świadczeń stron na podstawie kursów z tabel bankowych, niezawierające odwołania do obiektywnych kryteriów ich ustalania, są mało transparentne i wprowadzają nierównowagę kontraktową stron na niekorzyść konsumenta.
  • Zarówno w przywołanym wyżej wyroku do sprawy II CSKP 405/22, jak i w wyroku z dnia 20 maja 2022 r. do sprawy o sygn. II CSKP 419/22 Sąd Najwyższy ugruntował dotychczasowe stanowisko, że zarówno w umowach kredytów indeksowanych, jak i denominowanych bezskuteczność postanowień odnoszących się do mechanizmów waloryzacyjnych prowadzi do nieważności całej umowy kredytowej. Sądy nie mogą utrzymywać tych umów w mocy wbrew woli konsumenta.
 

Największe znaczenie dla Frankowiczów spośród całego dorobku orzeczniczego SN w roku ubiegłym ma jednak uchwała III CZP 40/22 z 28 kwietnia 2022 roku. Wedle tej uchwały, postanowienia zawarte w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej, pozwalające na dowolne i jednostronne ustalanie przez banki kursów przeliczeniowych, są sprzeczne z naturą stosunku prawnego, jeżeli nie zawierają odesłania do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów.

Kancelaria prawna Rajkowska

Skoro Rzecznik Generalny TSUE, przyznał, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału nie należy się bankom, oznacza to, że banki zaleje nowa fala pozwów. Żeby uniknąć oczekiwania w ogromnej kolejce na rozpatrzenie sprawy frankowej, już dziś skorzystaj z pomocy prawnej. 

Nie czekaj aż kolejki do pozwania banku jeszcze bardziej wzrosną, a renomowane kancelarie prawne, przestaną mieć wolne terminy. Twoja sprawa może przez to utknąć w Sądzie na lata. Już dziś skonsultuj swój kredyt frankowy z doświadczoną kancelarią prawną — kancelarią Rajkowska. 

Zgłoś się do nas. Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM