Wygrane z bankami

Pouczenia Sądów o skutkach uznania umowy za nieważną – o co chodzi?

Po uchwale Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku Sądy mają obowiązek pytać konsumentów, czy rozumieją, z czym wiąże się uznanie umowy za nieważną oraz muszą stosować tzw. pouczenie o skutkach uznania umowy za nieważną.

Sąd Najwyższy orzekł, że umowa nie może zostać rozwiązaną i uznana za nigdy nie istniejącą, jeżeli temu faktowi nie towarzyszy wyraźne oświadczenie konsumenta, potwierdzające, że otrzymał wyczerpujące informacje na ten temat.

W pouczeniach stosowanych przez Sądy można znaleźć informację, że konsument potwierdza, że w jego umowie znajdują się niedozwolone zapisy, których usunięcie spowoduje, że umowa zostanie uznana za nigdy nieobowiązującą. W takim przypadku strony muszą zwrócić sobie wypłacone świadczenia. Bank musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego raty, a następnie wystąpić do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu w polskich złotych z dnia uruchomienia kredytu, oczywiście bez marż i prowizji.

Czytaj także: Jak sprzedać mieszkanie z kredytem frankowym

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM