Pomoc Frankowiczom

Pomoc Frankowiczom – odkryj, czy możesz unieważnić kredyt

Pomoc Frankowiczom w pierwszej kolejności polega na uświadamianiu konsumentów, że kredyty frankowe, które posiadają lub posiadali (w przypadku ich wcześniejszej spłaty), zawierają niedozwolone klauzule, w związku z czym mogą zostać unieważnione lub odfrankowione. Choć dla osób zajmujących się tematyką Frankową jest to sprawa oczywista, to wiele osób wciąż o tym nie wie. Wielu Frankowiczów nie zdaje sobie sprawy, że są Frankowiczami, z czym nie raz się spotkaliśmy. Takie osoby, nie identyfikują się jako Frankowicze, ponieważ kredyt został im wypłacony w polskich złotych, w których spłacali też raty, a Franka nigdy nie widzieli na oczy. Pierwsza pomoc Frankowiczom to docieranie do tych osób i informowanie ich o prawach, jakie im przysługują, a mają prawo unieważnić umowę kredytu frankowego lub pozbyć się franka z kredytu, i odzyskać nadpłacone raty, a kredyt pozostawić w formie złotowej oprocentowany korzystną stawką LIBOR 3M.

Frankowicze wygrywają obecnie ponad 90% spraw, a orzecznictwo w Sądach jest im bardzo przychylne. Kolejnym krokiem pomocy Frankowiczom jest przeprowadzenie ich przez proces z bankiem. Jest to konieczne, ponieważ banki nie chcą respektować wyroków Sądów i wymagają, by każdy klient indywidualnie udowadniał, że w jego umowie są niedozwolone zapisy. Banki rozkładają w ten sposób w czasie, straty, jakie poniosą ze względu na masowo unieważniane kredyty frankowe. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytanie, dlaczego można unieważnić kredyty frankowe.

Niedozwolone klauzule w kredytach frankowych– pomoc dla Frankowiczów

Kolejny etap pomocy dla Frankowiczów polega na wykazaniu przed Sądem, że w umowie frankowej (lub regulaminie do tej umowy) znajdują się zapisy abuzywne, które miały istotny wpływ na prawidłowe wykonanie umowy. W kredytach frankowych, niedozwolonych zapisów było bardzo wiele. Po pierwsze, w zależności do tego czy kredyt frankowy był denominowany, czy indeksowany, kredytobiorca albo nie znał kwoty kredytu, jaką otrzyma w dniu jego wypłaty albo jego saldo zostawało wyrażone we frankach szwajcarskich i zmieniało się wraz ze zmianą kursu Franka, co w obu przypadkach narusza przepisy ochrony konsumentów.

W dodatku samo przeliczanie franka na złotego było jednostronnie ustalane przez bank na podstawie tabel kursowych. Kurs wymiany w tych tabelach powiększony był o spread banku i na dobrą sprawę w żaden sposób nie był precyzowany – to, że spread wynosił zazwyczaj kilka groszy na konwersji 1 CHF na PLN, zależało tylko od banku, który równie dobrze, mógłby za to zażyczyć sobie kilka złotych, windując kurs wymiana nawet do 10 złotych. Brzmi absurdalnie, ale właśnie tak są skonstruowane niektóre umowy Frankowe i m.in. dlatego możliwa jest pomoc dla Frankowiczów z unieważnieniem kredytu.

W innych umowach frankowych bank z kolei jednostronnie decydował o poziomie oprocentowania. Bank mógł zabezpieczać swoje pozycje, a całe ryzyko walutowe przekazywał na klienta, co łamie przepisy ochrony konsumentów.

Dodatkowo frank szwajcarski, który pożyczały banki, prawdopodobnie istniał tylko wirtualnie. Banki udzielały więc nie kredytów hipotecznych, a raczej swapów procentowo-walutowych.

O występowaniu niedozwolonych klauzul w kredytach frankowych wiadomo było od dawna, natomiast orzecznictwo, które jednoznacznie nakazuje je z umów usuwać, nawet jeżeli rozwiązywałoby to umowę, zawdzięczamy wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2019 roku, który potwierdził w roku 2021. Orzeczenie to miało decydujący wpływ na sytuacje Frankowiczów w Polsce. Od tej pory Polskie Sądy orzekają na korzyść kredytobiorców w ponad 90% przypadków. Przekłada się to na dziesiątki tysięcy pozwów zalewających polskie Sądy i rezerwach, jakie na przegrane sprawy zawiązują banki – ich suma wynosi już prawie miliard złotych i zwiększa się z każdym kwartałem. Każda umowa frankowa jest skonstruowana w sposób indywidualny – tzn. umowy różnią się pomiędzy sobą w zależności od tego, w jakim czasie były konstruowane oraz w jakim banku. Oznacza to, że do każdej sprawy należy podejść indywidualnie, co powinna zapewnić profesjonalna pomoc dla Frankowiczów, która właściwie dobierze argumenty i wyniki poprzednich orzeczeń Sądowych do danej sprawy.

Oferujemy Pomoc Frankowiczom - sprawdź co może dla Ciebie zrobić prawnik

Pomoc Frankowiczom przez doświadczonego prawnika, to właśnie indywidualne podejście do każdej sprawy i przeprowadzenie kredytobiorcy przez całe postępowanie. Postępowanie w sprawie frankowej w zależności od wielu czynników może trwać od kilku miesięcy, aż do kilku lat (średnio około dwóch lat). 

Postępowanie zaczyna się od analizy kredytu frankowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych klauzul, wielkości roszczeń i wyboru drogi procesowej w stronę odfrankowienia lub unieważnienia kredytu. Analiza odbywa się na podstawie przesłanej umowy kredytu we frankach i jest podstawą do dalszej współpracy. 

Następnie złożona zostaje reklamacja. Z banku wyciągane są odpowiednie zaświadczenia o spłacie rat kredytu. Banki starają się zwykle opóźniać ten proces i zwlekają z wydawaniem zaświadczeń. Następnie złożony zostaje pozew, w którym wypunktowane zostają niezgodne z prawem zapisy z dokładnym wyjaśnieniem, na czym ta niezgodność polega i dlaczego ten konkretny zapis jest nieważny. W zależności od tego, czy sprawa zmierza w kierunku odfrankowienia, czy unieważnienia kredytu, stosuje się inną argumentację i korzysta z innych przepisów. Pozew zwykle bywa podparty orzeczeniami Sądów w podobnych sprawach. Po złożeniu pozwu bank ma czas na ustosunkowanie się do niego, później odbywa się rozprawa. Frankowicze są co najmniej raz przesłuchiwani przez Sąd w charakterze świadka, podobnie jak pełnomocnicy banku. Pomoc Frankowiczom, to także przygotowanie ich do przesłuchania przez Sąd, tak by oszczędzić im stresu na sali Sądowej.

Rozprawa lub rozprawy kończą się nieprawomocnym wyrokiem Sądu, od którego strony mogą się jeszcze odwołać. Dopiero kolejny wyrok jest prawomocny. Także pozwanie banku w sprawie Frankowej to dość długa droga, ale dzięki pomocy odpowiedniej kancelarii prawnej, Frankowiczom będzie dużo łatwiej przejść przez cały proces, bez zbędnych nerwów.

Pomoc Frankowiczom – Kancelaria Rajkowska

Pomoc Frankowiczom oferowana przez kancelarię Rajkowska, rozpoczyna się od bezpłatnej analizy kredytu CHF w zakresie, jaki podany jest w regulaminie usługi. W analizie znajdzie się, odpowiedz na następujące pytania:

  • Czy w umowie znajdują się niedozwolone klauzule;
  • Ile wynosi wartość nadpłaconych rat
  • Czy w umowie są dodatkowe roszczenia jak UNWW
  • Jakie są korzyści w przypadku Unieważnienia umowy, a jakie w przypadku jej odfrankowienia.
  • Opisane zostaną szansę i rekomendacja działania.
  • Przedstawiona zostanie dalszą oferta współpracy

W celu uzyskania bezpłatnej analizy kredytu chf należy wypełnić formularz na dole strony lub ten znajdujący się na stronie głównej. Pozytywna analiza kredytu kwalifikuje Frankowicza do możliwości pozwania banku.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM