Frankowicze Getin Bank

Pomoc Frankowiczom Getin Bank – kancelaria Rajkowska

Kancelaria Rajkowska oferuje odpłatną pomoc Frankowiczom Getin Banku ze zgłoszeniem wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz dokonaniem potrącenia. W przypadku zainteresowanych klientów warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy są zaświadczenia z banku potwierdzające historię spłat rat kredytu lub inny dokument wykazujący spłacone raty.

Jednocześnie przypominamy, że termin składania roszczeń mija 21.08.2023 roku, ale zgodnie ze słowami Syndyka masy upadłościowej, roszczenia będzie można składać także po tym terminie, ale konieczne będzie wtedy wniesienie dodatkowej opłaty wynoszącej 1000 zł za niedotrzymanie terminu.

Kancelaria oferuje także kompleksową usługę obejmującą pomoc Frankowiczom Getin Banku z odzyskaniem swoich roszczeń. Upadłość Getin Banku znacznie komplikuje sytuację Frankowiczów, ale wciąż możliwe jest odzyskanie dużej części swoich pieniędzy. Wycena kosztów prowadzenia takiej sprawy jest przeprowadzana indywidualnie, na podstawie stopnia jej złożoności.

Zachęcamy do skorzystania z oferty kancelarii, ponieważ osoby biernie czekające na rozwój wypadków staną się dawcami kapitału — to ich kosztem odbędzie się przeprowadzanie procesu upadłości banku, ponieważ obecnie, Getin Bank dysponuje prawie tylko środkami tytułem spłat rat kredytu frankowego, a musi z nich pokryć  w pierwszej kolejności zobowiązania względem BGK, a następnie zobowiązania względem tych Frankowiczów, którzy zgłosili swoje roszczenia. 

Czytaj także: Syndyk a żądanie spłaty całości kredytu od Frankowiczów Getin Bank

Kancelaria do upadłości Getin Banku

Kancelaria Rajkowska kompleksowo prowadzi sprawy związane z upadłością Getin Banku, a w przypadku nadmiernego obłożenia jest w stałym kontakcie z topowymi kancelariami zajmującymi się restrukturyzacją i prawem upadłościowym.

Tak jak wspominaliśmy wyżej, osoby biernie czekające staną się najniższym łańcuchem układu pokarmowego i to z ich pieniędzy będą finansowane roszczenia innych podmiotów, czy osób. Dlatego bardzo ważne jest zlecenie swojej sprawy odpowiedniej kancelarii prawnej. 

Koszt prowadzenia takiej sprawy jest wyliczany indywidualnie na podstawie stopnia jej złożoności, ale niestety sprawy związane z upadłością i restrukturyzacją podmiotów to zazwyczaj sprawy trwające lata, które nie należą do najtańszych. Plusem oczywiście jest fakt, że w zależności od sytuacji Frankowicz może zaoszczędzić dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych.

Po raz kolejny przypominamy, że roszczenia należy składać do 21.08.2023 roku (ostatnie 10 dni liczone od daty publikacji artykułu), za pośrednictwem KRZ (krajowego rejestru zadłużonych), ponieważ później wiąże się to z opłatą 1 tysiąca złotych, a samo przedłużenie terminu po wniesieniu 1 tys. złotych opłaty, to także dobra wola syndyka dla “spóźnialskich” i nie wiadomo, do kiedy syndyk będzie przyjmował zgłoszenia.

Jeżeli chcesz skonsultować swoją sprawę, nie czekaj dłużej i zadzwoń do kancelarii, dane kontaktowe znajdują się poniżej.

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM