Polbank Kredyty Frankowe

Polbank kredyt frankowy

Polbank kredyt frankowy można unieważnić. Kredyty we frankach udzielane przez Polbank to z reguły kredyty indeksowane do kursu CHF, choć zdążały się od tej reguły wyjątki. Kredyty indeksowane do CHF charakteryzowały się wypłaceniem kredytu w złotówkach i jego przeliczaniu do franka szwajcarskiego – znana więc była wysokość kredytu jaki zostanie wypłacony, ale już wysokość salda zadłużenia i poszczególnych rat zależy od kursu waluty obcej. Tutaj leży sedno źle skonstruowanej przez Polbank umowy. Przewalutowanie odbywało się po wskazanych przez bank kursach, które bank mógł ustalać jednostronnie. Kredyty frankowe w Polbanku są jednymi z najbardziej wadliwych. Postanowienie umowy spisane zostały w regulaminie, co dokładnie wskazuje, że bank jednostronnie decydował o najważniejszych elementach kredytu, które nie zostały dokładnie opisane w umowie i nie były one przedmiotem negocjacji z klientem podczas podpisywania zobowiązania kredytowego. Dodatkowo w regulaminie można odszukać inne bardzo ciekawe zapisy, który nie są zgodne z obowiązującym prawem.

Polbank niedozwolone klauzule

W Polbanku kredyt frankowy oprócz standardowych klauzul abuzywnych odnoszących się do mechanizmu indeksacji wyróżniają się od innych kredytów tego typu jeszcze bardziej absurdalnymi zapisami. Z regulaminu, można się np. dowiedzieć, że przewalutowanie odbywa się nie tyle co po kursie kupna (ustalanym przez bank) co po kursie “nie niższym od kursu kupna”. Oznacza to, że na franku szwajcarskim, który miał jak wirtualny charakter, bank mógł dodatkowo zarabiać na spreadzie walutowym, który nie miał defacto miejsca, i to mógł zarabiać w nieograniczonej niczym formie. Absurd goni absurd. Poza tym klauzule zawarte w umowie jednoznacznie naruszają prawa ochrony konsumenta. Polbank przerzuca całe ryzyko pseudokredytu walutowego na konsumenta, a sam kredyt swoją konstrukcją bardziej przypomina swap walutowo-procentowy z rynku finansowego, a nie kredyt hipoteczny przeznaczony dla konsumenta. Oczywiście bank ma na ten temat inne zdanie, ale od dłuższego czasu, nie znajduje ono poparcia w orzecznictwie Polskich Sądów, ponieważ nie jest zgodne z prawem.

Polbank dlaczego kredyt we frankach można unieważnić

Zgodnie z decyzja TSUE z 2019 roku i jej potwierdzeniem w roku 2021, kredyt we frankach Polbank można unieważnić. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jasno mówi, że z umowy należy usunąć niedozwolone prawem zapisy. Takich zapisów nie można zastępować innymi tylko po to by utrzymać umowę w mocy, a w przypadku, gdy zapisy te są istotne dla trwania umowy, a ich usunięcie sprawi, że nie możliwa będzie dalsza jej realizacja, należy taka umowę rozwiązać. W zależności od konstrukcji poszczególnych umów kredytu we frankach w Polbanku, zaowocuje to odfrankowieniem kredytu (zamiana na kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR3M plus marżą banku i zwrotem nadpłaconych rat) lub jego unieważnieniem. Przy unieważnieniu, zgodnie z teorią dwóch kondykcji roszczenia nie są wzajemnie kompensowane, a stan prawny roszczeń powinien powrócić do dnia sprzed wypłaty kredytu. Oznacza to, że bank oddaje Frankowiczowi wszystkie dokonane wpłaty, a następnie żąda od niego zwrotu bazowej kwoty kredytu bez odsetek i dodatkowych kosztów.

Czytaj również: mBank kredyt we frankach

Polbank kredyt frankowy – co robić

W przypadku Polbanku kredyt frankowy można unieważnić lub odfrankowić. W zależności od miejsca oraz czasu podpisania umowy, kredyt frankowy Polbank mógł być skonstruowany w różny sposób. Dlatego ważne jest, aby sprawie przyjrzał się doświadczony prawnik, który do zapisów w umowie podejdzie w sposób indywidualny, czym znacząco zwiększy szansę na zwycięstwo w Sądzie (Frankowicze wygrywają obecnie ponad 90% spraw, z których większość kończy się unieważnieniem kredytu). W celu poznania szczegółów dotyczących możliwości unieważnienia kredytu frankowego w Polbanku zapraszamy do kontaktu z kancelarią przez formularz na dole strony lub stronę główną, na której znajdują się też inne przydatne informacje.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM