Odfrankowienie kredytu 2024

Odfrankowienie kredytu 2024 – czy to się opłaca?

Odfrankowienie kredytu w 2024 roku nadal się opłaca, chociaż w większości przypadków mniej niż stwierdzenie nieważności umowy. Odfrankowienie kredytu polega na usunięciu z umowy klauzuli indeksacyjnej, przez co kredyt pozostaje w mocy i nadal należy go spłacać. Raty po odfrankowieniu kredytu jednak znacznie spadną, ponieważ kredyt wraca do postaci złotowej, oprocentowanej stawką SARON3M, czyli około 1,5% w przeciwieństwie do obecnych kredytów złotowych ze stawką WIBOR3M około 6,5%. Różnica stopy oprocentowania o 5%, choć nie wygląda imponująco, przekłada się na bardzo dużą różnicę w wysokości raty, o czym przekonali się złotówkowicze, gdy po 6% wzroście WIBOR3M ich raty wzrosły dwukrotnie.

Odfrankowienie kredytu było często uznawane przez Sądy w przypadku kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Sądy orzekały, że w związku z faktem, że bank stosował w umowie niedozwolone zapisy, jeżeli taka jest wola kredytobiorcy, z umowy można usunąć klauzulę indeksacyjną i pozostawić w mocy jako kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR3M (choć bank nigdy by takiego rozwiązania nie zaproponował), ponieważ jest to rodzaj kary dla banku za niedozwolone zapisy w umowie.

Czytaj także: Czy teraz w 2024 roku jest dobry czas na pozwanie banku ?

Jakie korzyści płyną z odfrankowienia kredytu

Oczywistą korzyścią odfrankowienia kredytu jest jego zamiana na złotowy, po kursie z dnia wypłaty kredytu. Kredyt przestaje być wrażliwy na wahania kursu CHF do PLN, a na dodatek Frankowicz odzyska od banku nadpłatę. Nadpłata wynika z faktu, że Frankowicz przez lata płacił zawyżone raty. Ofrankowując kredyt, jego rata jest od nowa przeliczana — tak jakby w dniu zawarcia umowy kredytu CHF, zawarto umowę na kredyt złotowy, oprocentowany stawką SARON3. 

Rata kredytu spada więc znacząco. Na przykład przez wzrost kursu franka, Frankowicz w 2011 roku płacił ratę w wysokości 1900 zł, a po odfrankowieniu kredytu okazuje się, że powinien płacić 1100 zł — daje to 800 zł nadpłaty. Nadpłaty z poszczególnych miesięcy się sumują. Okaże się, że przez 10 lat Frankowicz oddał do banku o 90 tysięcy więcej niż wynikałoby to z nowych warunków kredytu, uzyskanych po odfrankowieniu. W takim wypadku bank musi oddać nadpłatę, a kredytobiorca dalej zobowiązany jest do spłaty pozostałej części kredytu CHF w comiesięcznych ratach, które będą dużo niższe od tych sprzed odfrankowienia — często nawet 2 razy niższe.

Frankowicz ma więc dwie zasadnicze korzyści — po pierwsze otrzyma od banku kilkudziesięciu tysięczną nadpłatę, po drugie znacząco spadnie saldo zadłużenia i oprocentowanie kredytu, przez co jego rata spadnie nawet dwukrotnie.

Kiedy warto zdecydować się na odfrankowienie kredytu ?

Nie każdy Frankowicz powinien decydować się na odfrankowienie kredytu. Stwierdzenie nieważności z czysto akademickiego punktu widzenia będzie bardziej opłacalne. Są jednak różne sytuacje. Frankowicze brali kredyty CHF przy różnym kursie franka do złotego. W przypadku anulowania kredytu największą korzyścią jest jego pozbycie się raz na zawsze i brak konieczności jego dalszej spłaty, ale za to w przypadku odfrankowienia kredytu Frankowicz otrzyma od banku jednorazowy zwrot nadpłat od banku, wynoszący zazwyczaj kilkadziesiąt tysięcy i dalej będzie spłacał kredyt, którego raty znacząco spadną, często nawet dwukrotnie.

Wybór między odfrankowieniem kredytu a stwierdzeniem jego nieważności jest więc trudny i w dużej mierze zależy od tego, na czym bardziej zależy klientowi — czy dalej chce mieć kredyt hipoteczny, ale z niższą ratą i otrzymać od banku sporą kwotę nadpłaty, czy woli pozbyć się kredytu raz na zawsze — ale jeżeli nie oddał jeszcze do banku więcej niż pożyczył, może to go trochę kosztować. Wybór nie jest prosty i wymaga kompleksowego podejścia do sprawy, dlatego zalecamy skonsultowanie swojej umowy z adwokatem od spraw frankowych, który doradzi dalsze postępowania. Dodatkowo warto pamiętać, że odfrankowienie kredytu nie zawsze może być zastosowane, niektóre umowy kredytów są tak źle skonstruowane, że jedyne co można z nimi zrobić to je rozwiązać.

Kancelaria do pozwania banku o odfrankowienie kredytu

Jeżeli chcesz skorzystać z odfrankowienia kredytu, skontaktuj się z kancelarią prawną Rajkowska. Kancelaria przedstawi analizę umowy oraz wyliczy jaką nadpłatę powinien kredytobiorcy zwrócić bank.

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony i odkryj jak możemy Ci pomóc.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM