nordea bank kredyt we frankach

Nordea bank — kredyt we frankach

Masz kredyt we frankach w NORDEA bank? Odkryj, dlaczego możesz liczyć na jego odfrankowienie lub unieważnienie i jak je zdobyć. Kredyty frankowe udzielane przez NORDEA bank to typowe kredyty denominowane, czyli takie gdzie kwota kredytu została dopisana do salda w walucie obcej, a jego wypłata nastąpiła w złotych, co rodzi szereg nieprawidłowości, chociażby brak przez klienta wiedzy na temat, jaka kwota zostanie mu ostatecznie wypłacona. Inne niedozwolone klauzule w kredytach we frankach w NORDEA bank zostaną omówione w dalszej części artykułu. Obecnie następcą prawym NORDEA Bank jest PKO BP, który odpowiada za jego zobowiązania.

Nordea bank — kredyty we frankach z abuzywnymi klauzulami

Frankowicz, który posiada kredyt we frankach w NORDEA bank, nie wie jaką kwotę kredytu będzie musiał ostatecznie spłacić. Wyrażenie salda kredytu w walucie obcej sprawia, że z każdą zmianą kursu, zmienia się kwota długu, jaką klient musi oddać bankowi, co sprawia, że ciężko tu w ogóle mówić, że Frankowicz otrzymał kredyt hipoteczny, a raczej instrument finansowy – swap walutowy. Podobnie jak w innych bankach klient nie był w pełni informowany „na co się piszę” i jakie ryzyko z takim swapem walutowym się wiąże. Banki zabezpieczając swoje pozycje walutowe, mogły przerzucić całe ryzyko pseudokredytu walutowego na klienta, co jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem ochrony konsumentów. W dodatku umowy nie zawierają zapisów, które opisywałyby mechanizm zamiany franka szwajcarskiego na złotego, także przy obliczaniu rat, co spowodowało, że bank jednostronnie ustalał kurs franka na podstawie własnej tabeli kursowej, czasami opartej o średni kurs NBP. Podsumowując, klient nie miał żadnego wpływu na mechanizm, który nie został właściwie opisany w umowie. Takie zapisy stanowią podstawę by odfrankowić lub unieważnić kredyt we frankach w NORDEA bank.

Inne artykuły: Ugody banków z Frankowiczami

Nordea bank - dlaczego kredyty frankowe można unieważnić

Pojawiające się w umowach kredytu frankowego NORDEA bank zapisy są niedozwolone. Mechanizm, który przypisuje klientowi saldo do spłaty w obcej walucie, podczas gdy spłata odbywa się w polskich złotych narusza zasadę walutowości oraz prawo. W dodatku umowy nie zawierają sposobu w jaki ma dokonywać się obliczanie raty w polskich złotach, jaki kurs ma być do tego wykorzystywany – kuriozalnie ten brak zapisu w umowie próbowały na swoją korzyść wykorzystać banki, narzucając własne tabele kursowe, powiększając koszt konwersji waluty o własny spread, na czym dodatkowo zarabiały. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2019 roku stwierdził, a w 2021 roku potwierdził, że nieprawidłowo skonstruowanej umowy nie można naprawić np. poprzez dodanie zapisu o wykorzystanie średniego kursu NBP przez bank, a zle skonstruowana umowa jest nieważna i należy ja rozwiązać lub usunąć z niej niedozwolone zapisy, co w konsekwencji sprawi, że kredyty frankowe w NORDEA bank można unieważnić lub odfrankowić.

Kredyt we frankach Nordea bank - co dalej?

W przypadku NODEA bank, zapisy w kredytach we frankach różnią się w zależności od czasu w którym podpisano umowę, a więc bardzo ważne jest, aby umowę przeanalizował doświadczony adwokat. W wielu przypadkach w umowach NORDEA BANK zawyżał całkowity koszt kredytu, a nawet liczył go w złotówkach, przez co sam implikował walutę w jakiej powinna nastąpić spłata kredytu. W przypadku wystąpienie tej niedozwolonej klauzuli przez bank, zyskuje się kolejny argument by unieważnić umowę kredytu we frankach w NORDE bank. W związku z faktem, że poszczególne umowy mocno się od siebie różnią, po szczegóły należy skontaktować się z kancelarią. Można w tym celu wykorzystać poniższy formularz lub skorzystać z przycisku przejścia na stronę główną kancelarii prawnej.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM