Pko Bp - kredyt we frankach

Pko bp – kredyt we frankach

Kredyt we frankach pko bp – jest przykładem kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego, w którym występują niedozwolone klauzule dające przesłankę do jego unieważnienia lub odfrankowienia. W przypadku kredytu denominowanego kwota zapotrzebowanego kredytu zostaje określona w walucie obcej, ale bank pożycza środki w walucie polskiej. Taka rozwiązanie narusza zasadę walutowości. Dodatkowo klient może otrzymać inna kwotę kredytu niż tą której potrzebuje, jeżeli od dnia podpisania umowy do dnia wypłaty kredytu zmieni się kurs. W związku z czym do dnia wypłaty kredytu nie jest znana jego wartość. Pko bp polski udzielił najwięcej kredytów we frankach spośród wszystkich polskich banków, dlatego orzecznictwo związane z tym bankiem jest już bardzo dobrze znane i przychylne Frankowiczom.

Kredyt we frankach pko bp - niedozwolone klauzule

Ze względu na zawarte w umowie klauzule przeliczeniowe z franka szwajcarskiego na polskiego złotego, klient mający kredyt we frankach w banku pko bp, nie wie jaką kwotę kredytu przyjdzie mu ostatecznie spłacić. W przypadku kredytu we frankach, bank pko bp sam ustalał jaki będzie kurs przewalutowania, wykorzystując do tego swoje tabelkę kursową, przez co jednostronnie określał wielkość spłaty raty kredytu i mógł dowolnie ją kształtować, Takie zapisy naruszają prawa ochrony konsumenta i stanowią jedną z przesłanek do unieważnienia lub odfrankowienia takiego kredytu. Podobnie jak w innych kredytach tego typu, Frankowicze pko bp nie byli w pełni informowani o ryzyku, jakie wiąże ze sobą kredyt we frankach i zasadach, według których bank dokonuje przeliczeń złotówek na franki (indeksacji).

Dlaczego unieważnienie kredytu frankowego w pko bp jest możliwe

Występujące w umowach kredytu frankowego pko bp zapisy są niedozwolone. Przypisywanie klientowi salda w obcej walucie i rozliczanie się z nim w walucie polskiej, indeksowanej do CHF na zasadzie jednostronnie określonych tabel kursowych naruszają interesy kredytobiorcy oraz są sprzeczne z zasadą walutowości oraz przepisami Unijnego prawa. TSUE w 2019 roku jednoznaczanie wskazał, że z umowy należy wykreślić wszystkie abuzywne klauzule co skutkuje ofrankowaniem kredytu, bądź jego unieważnieniem w zależności od konstrukcji umowy kredytu frankowego w pko bp.

Ugody z bankiem pko bp

Możliwość frankowej ugody z bankiem pko bp wywołała entuzjazm wśród znacznej części kredytobiorców. Czy jednak słusznie? Warto przyjrzeć się propozycją jakie padają ze stron banku. Najczęściej mówi się o zamianie wskaźnika LIBOR na WIBOR, doliczeniu do niego dodatkowej marży banku lub wręcz przygotowaniu oferty ugodowej ze stałym oprocentowaniem kredytu. Co to oznacza dla klienta? W większości przypadków spowoduje to usunięcie ryzyka walutowego z kredytu, ale kosztem znaczącego wzrostu jego oprocentowania, możliwe, że nawet powyżej analogicznych udzielanych w tamtym czasie kredytów złotowych. W przypadku wygranej z bankiem klient może unieważnić kredyt lub ofrankować go pozostawiając oprocentowanie na korzystnej stawce LIBOR, co w przypadku standardowego kredytu może spowodować różnicę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ugoda jest jednak “pewna” i szybka, a proces z bankiem może potrwać. Dlatego każdą propozycję ugody z bankiem pko najlepiej jest przedstawić kancelarii prawnej wraz z umową kredytu chf, by sprawdzić czy propozycja banku jest „uczciwa” i czy nie jest to kolejna próba „nabicia” klienta. Warto też zastanowić się dlaczego banki z propozycją ugody zaczęły wychodzić w momencie w którym zaczęły przegrywać ponad 90% spraw w Sądach.

Pko bp kredyt we frankach – co dalej?

W przypadku pko bp, zapisy w kredytach we frankach zmieniały się na przestrzeni czasu, dlatego bardzo ważne jest, aby sprawę poprowadził doświadczony adwokat. W kancelarii zdarzało nam się potykać z przypadkami, że umowy zawarte w tej samej placówce banku, z różnicą czasową zaledwie miesiąca, już znacząco różniły się od siebie. Zapisy w umowie kredytu we frankach przybierają czasem bardzo dziwne formy, które jednak ciągle można unieważnić, dobierając odpowiednią argumentację i akty prawne. W związku z niedozwolonymi klauzulami kredyt we frankach w pko bp można unieważnić lub odfrankowić. Po szczegóły należy skontaktować się z kancelarią poprzez formularz na dole strony lub stronę główną.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM