millennium bank kredyt we frankach

Millennium bank kredyt we frankach

Millennium Bank kredyt we frankach zawiera klauzule abuzywne — tzn. niedozwolone prawem, które dają możliwość jego unieważnienia. Bardzo podobne klauzule można znaleźć także w innych umowach frankowych. W Millennium banku kredyt we frankach był kredytem indeksowanym do waluty obcej, który dużo bardziej przypominał swoją konstrukcją swap walutowo-procentowy, niż kredyt hipotecznym — stąd często występujące określenie pseudokredytu. Klient określał jaką kwotę w PLN chciał otrzymać i na tej podstawie wyliczane było jego saldo zadłużenia w CHF. 

Dodatkowo w kredytach indeksowanych, przeliczaniu na walutę obcą podlegały także spłacane raty Oznacza to, że im niższy kurs franka do złotego w dniu wypłaty kredytu, tym większe było zadłużenie we frankach, co szczególnie miało wpływ na osoby biorące kredyty frankowe przy kursie sięgającym poniżej 2 zł. Bank zarabiał na spreadzie walutowym wielokrotnie — konwersja walutowa występowała bowiem podczas spłaty każdej raty. W wyniku tej niedozwolonej praktyki bank niwelował opłacalność kredytu wynikającą z wykorzystania stopy kredytu LIBOR3M zamiast WIBOR3M. Wraz ze wzrostem kursu franka, rósł także zysk banku wynikający z spreadu.

Kredyt we frankach w millennium bank - abuzywne zapisy w umowie

W przypadku Millennium bank do przewalutowania złotówek na franki szwajcarskie wykorzystywane były własne tabele kursowe, przez co bank miał wpływ na dowolność w kształtowaniu wysokości spłacanej raty, o czym klient nie był informowany w umowie. Dodatkowo w tabelach kursowych prezentowanych przez bank, był wyraźny podział na koszty kupna i sprzedaży franka, przez co bank zarabiał także na spreadzie walutowym, mimo że klient, franka szwajcarskiego widział tylko wirtualnie jako zapis księgowy. Dodatkowo umowa kredytu we frankach podpisana przez klienta z Millennium Bankiem była bardzo nieprzejrzysta i nieprecyzyjna czym jawnie naruszała jego prawa jako konsumenta. Bank wykorzystywał swoje pozycje na kredytach walutowych do zarządzania ryzykiem, co kończyło się przerzucaniem całego ryzyka związanego z kredytami walutowymi na kredytobiorcę. Taka niesymetryczność w umowie frankowej, podobnie jak inne zapisy narusza prawa konsumenta.

Czytaj także: BPH Ge money bank – kredyt we frankach

Millennium bank – unieważnienie kredytu frankowego - dlaczego jest możliwe

Wyrok TSUE z 2019 roku rozpoczął nowy rozdział w walce Frankowiczów z Millenium Bank o swoje prawa. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie wskazał, że z umowy należy usunąć niedozwolone klauzule abuzywne, także jeżeli skutkuje to unieważnieniem kredytu i nie można ich zastępować nowymi zapisami, jeżeli te rażą w interes klienta — tak jak próbowały to robić wcześniej banki. Niestety mimo decyzji Trybunału, nikt nie zaproponował Frankowiczom systemowego rozwiązania sprawy i żeby unieważnić kredyt frankowy w Millennium Bank wciąż muszą korzystać z pomocy kancelarii prawnych. Jednorazowe koszty związane z konwersją takich kredytów na złotowe, byłyby po prostu dla banków zbyt ogromne, dlatego bank stara się je rozkładać w czasie. TSUE potwierdził swój wyrok w 2021 roku, do tego czasu także orzecznictwo Polskich Sądów zmieniło się na korzystne dla Frankowiczów. Obecnie ponad 90% Frankowiczów wygrywa swoje sprawy z bankiem.

Ugody z bankiem Millenium

Coraz częściej mówi się o możliwości ugody frankowej z bankiem Millennium. Kredytobiorcy otrzymują już nawet takie propozycje. Bank Millenium często proponuje klientom przyjęcie stałego kursu CHF, przez co miałby on być pozbawiony ryzyka walutowego. Jednak kursy proponowane przez bank wydają się mocno zawyżone w stosunku do tego, jaką korzyść mógłby odnieść kredytobiorca w przypadku wygrania procesu, co skłania Frankowiczów z Millennium bank do jeszcze częstszego składania pozwów przeciwko bankowi. W przypadku wielu kredytów różnica pomiędzy ugodą a wygraną może spowodować różnicę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ugoda jest “pewna” a proces wygrywa “tylko” 90% Frankowiczów, ale rozumiemy, że nie każdy chce podejmować ryzyko.  Mimo wszystko każdą propozycję ugody najlepiej jest przedstawić kancelarii prawnej wraz z umową kredytu CHF, by sprawdzić, czy propozycja banku jest „uczciwa” i czy nie jest to kolejna próba „nabicia” klienta. Warto też zastanowić się, dlaczego banki z propozycją ugody zaczęły wychodzić w momencie, w którym zaczęły przegrywać ponad 90% spraw w Sądach.

Millennium Bank kredyt we frankach - co dalej?

Jeżeli chodzi o Millennium bank kredyt we frankach to najczęściej standardowy kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Zapisy w umowie kredytu mogą się jednak różnic między sobą, w zależności od czasu zawarcia umowy z bankiem oraz placówki bankowej, z jaką ją podpisano. Dlatego w przypadku chęci pozwania banku ważne jest postawienie na doświadczonego prawnika, który zapewni właściwą argumentację pozwu. W związku z wieloma niedozwolonymi klauzulami, które mają kluczowy wydźwięk dla ważności umowy, kredyt we frankach w Millennium bank można unieważnić, ale trzeba to zrobić, używając odpowiedniej argumentacji. Po szczegóły należy skontaktować się z kancelarią poprzez formularz na dole strony lub stronę główną.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM