Kredyt indeksowany

Kredyt denominowany a indeksowany kursem chf

Kredyt indeksowany kursem CHF, to kredyt w którym bank udziela pożyczki w złotówkach, a następnie przelicza ją na pożyczkę wyrażoną we frankach szwajcarskich.  Oznacz to, że kredyt indeksowany kursem chf, różni się od kredytu denominowanego, tym że kredytobiorca wie jaką kwotę otrzyma w dniu wypłaty świadczenia, ale w momencie podpisania umowy nie wie jeszcze jaką kwotę będzie musiał w przyszłości oddać. W przypadku kredytu indeksowanego kursem chf pożyczka udzielona w złotówkach jest w dniu wypłaty kredytu przeliczana na franki. Saldo zadłużenia wyraża się w obcej walucie, ale raty są spłacane w złotówkach. Taki kredyt można podważyć i pozwać bank. Podobnie jak w przypadku kredytu denominowanego, mechanizm zamiany złotego na franka, po jednostronnie określonych tabelach bankowych, nie jest prawidłowym mechanizmem.

Kredyt denominowany we Frankach

Kredyt denominowany we frankach szwajcarskich jest jednym z najczęściej spotykanych kredytów hipotecznych w obcej walucie. W umowie kredytu we frankach, saldo zadłużenia jest wyrażane w obcej walucie, ale kredytobiorca otrzymuje świadczenie już po przeliczeniu go na złotówki. W praktyce oznacza to, że w przypadku kredytu denominowanego we frankach. Kwota, którą otrzyma Frankowicz, jest zależna od dnia wypłaty kredytu, a nie od dnia podpisania umowy. Dzieje się tak, ze względu na fakt, iż bank przelicza kwotę we franku, na kwotę w złotych po kursie w dniu wypłaty świadczenia. Charakterystyczną cechą jest to, że klient od razu zna wartość zadłużenia wyrażoną w walucie obcej, a wszystkie raty spłacane są w złotówkach. Jeżeli chodzi o kredyt denominowany we Frankach szwajcarskich istnieje możliwość jego unieważnienia. Sądy coraz częściej orzekają, że mechanizmy zamiany franka na złotego były nieprawidłowe i miały jednostronny, korzystny tylko dla banku charakter. Sprawdz dlaczego możesz wygrać z bankiem.

Jeżeli masz kredyt we frankach denominowany lub indeksowany kursem chf, skontaktuj się z adwokatem od spraw frankowych i dowiedz się czy możesz unieważnić lub przewalutować swój kredyt, pozywając bank.

Czytaj także: Misseling, a kredyty we frankach

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM