Getin Noble Bank (Metrobank, Dombank) - Kredyt We Frankach

Getin Noble Bank (Metrobank, Dombank) – kredyt we frankach

W przypadku Getin Noble Bank, mamy do czynienia z kredytem we frankach indeksowanym do szwajcarskiej waluty. Choć w przypadku Metrobanku (część Getin) sytuacja w tej kwestii prezentuje się zdecydowanie dużo bardziej zawile. Wprawdzie kredyt w Metrobanku traktowany był przez bank jako kredyt indeksowany, ale już regulamin kredytu, często definiował go jako kredyt denominowany, co tylko wzmacnia w tym przypadku abuzywność znajdujących się w umowie i regulaminie kredytu zapisów. Do grupy Getin Noble bank, należy także Dombank, który również udzielał indeksowanych kredytów frankowych. Getin Noble Bank, jest piątym w kolejności bankiem z największym saldem kredytów frankowych. Sytuacja finansowa banku jest trudna, KNF ustanowił nad nim kuratora z Bankowego Funudszu Gwarancyjnego, który ma nadzorować plan naprawczy instytucji. W przypadku Getin Noble Banku sprawę kredytu we frankach warto rozwiązać jak najszybciej, póki sytuacja finansowa spółki zapewnia jej stabilność.

Kredyty we frankach Getin Noble Bank też mają niedozwolone klauzule

Getin Noble Bank, prezentuje oficjalne dane, z których wynika, że bank wygrywa z Frankowiczami. Wielu Frankowiczów zadaje więc pytanie, czy powodem tego jest brak niedozwolonych klauzul w umowach? Oczywiście, że nie. Rozbieżność danych podawanych przez bank, a kancelarie Frankowe jest rażąca. Mimo licznych pytań bank nie doprecyzował, w jakich sprawach jest górą — tzn. Nie wiemy nawet, czy chodzi o sprawy związane z unieważnieniem kredytów, czy ich odfrankowieniem. Dodatkowo bank zapewne wspiera się także danymi sprzed 2019 roku, kiedy to orzecznictwo nie było dla Frankowiczów jeszcze, aż tak korzystne. Już w 2020 roku udało nam się dotrzeć do 160 wyroków, z czego aż 152 było korzystnych dla Frankowiczow, co daje imponujące 95%. Kredyty we frankach w Getin Noble Bank, zawierają dokładnie te same klauzule abuzywne co inne kredyty indeksowane do kursu CHF. Przede wszystkim są to zapisy związane z wypłacaniem kredytu i spłacaniem jego rat po kursie kupna, który bank ustalał samoczynnie, według własnych tabel kursowych, na co kredytobiorca nie miał wpływu. Dodatkowo w przypadku unieważnienia kredytu frankowego w Getin Noble Bank (Metrobank, Dombank), podnoszone są zarzuty nieproporcjonalnej odpowiedzialności za ryzyko kredytów walutowych między bankiem a konsumentem, co w połączeniu ze stosowanym spreadem sprawia, że kredyt walutowy staję się swapem walutowo-procentowym o dużym ryzyku. Narusza to prawa ochrony konsumenta.

Czytaj także: Frankowicze 2022 – najnowsze wiadomości

Getin Noble Bank – kredyt frankowy można unieważnić z kilku powodów

Kredyt frankowy w Getin Noble Banku (Metrobanku, Dombanku), można unieważnić ze względu na znajdujące się w nim niedozwolone klauzule oraz naruszenie przepisów ochrony praw konsumentów, ze względu na przerzucanie na nich całego ryzyka związanego z kredytem walutowym. Poandto w niektórych przypadkach jak np. Metrobanku, nieprawidłowa jest konstrukcja umowy lasyfikująca kredyt jako indeksowany, podczas gdy regulamin kredytu wspomina ylko, że kredyt indeksowany to taki oprocentowany LIBOR3M i dale przytacza opisy kredytu denominowanego. Wszystkie te przesłanki były wielokrotnie poruszane przez Poslie Sądy. Ostateczne rozstrzygnięcie przyszło jednak przez TSUE, który w 2019 roku orzekł, a w 2021 roku potwierdził, że niedozwolone kalzuzule powinny być z umowy usuwane, nawet jeżeli skutkuje to ich rozwiązaniem oraz, że wadliwych zapisów nie można zastepować nowymi anakesami, tak jak chcaiły to robic banki – i np. Wprowadzać średni kurs NBP, zamiast własnych tabel kursowych. W przypadku uneiważniania kredytu frankowego, brane są także pod uwagę okoliczności jego zawarcia.

Getin Noble Bank kredyt we frankach – co dalej

Kredytobiorcy frankowi mający kredyt we frankach w Getin Noble Bank (Metrobank, Dombank), powinni skonsultować swoją umowę frankową z prawnikiem pod kątem występowania w niej niedozwolonych klauzul i szansy na wygranie z bankiem. Do kancelarii można się zgłosić przez formularz na dole strony lub stronę główną. W analizie umowy zostaną także przedstawione korzyści wynikające odfrankowienia lub unieważnienia kredytu i ewentualne zagrożenia, które mogą dyskwalifikować z możliwości pozwania banku. 

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM