ge money bank kredyt we frankach

BPH Ge money bank – kredyt we frankach

BPH Ge money bank kredyt we frankach to przykład kredytu indeksowanego z niedozwolonymi klauzulami, które dają możliwość jego unieważnienia. Podobnie jak w innych kredytach tego typu frank szwajcarski istniał tylko wirtualnie. Kredytobiorca wiedział jaką kwotę w złotych otrzyma, ale już samo saldo kredytu zostawało wyrażone we frankach. W związku z tym Frankowicz z BPH Ge money bank, nie wiedział jaką kwotę przyjdzie mu spłacić. W umowie kredytowej bank wykorzystywał kursy kupna i sprzedaży, by dodatkowo zarabiać na spreadzie walutowym. Im niższy w dniu wypłaty kredytu był kurs franka do złotego, tym wyższe było saldo zadłużenia wyrażone we frankach szwajcarskich. Kredyty te, wyróżniały się na tle innych zastosowaniem średniego kursu NBP, do obliczania kursu sprzedaży franka szwajcarskiego przy spłacie rat. Ten zapis sprawiał, że kredyt we frankach w Ge money bank, był przez wiele lat uważany za poprawnie skonstruowany. Oczywiście było to niewłaściwe, ponieważ umowa zawiera szereg innych nieprawidłowości, które są podstawą do jej unieważnienia.  Następcą prawnym Ge money bank jest bank BPH S.A, który odpowiada za jego zobowiązania.

Kredyt we frankach w BPH Ge money bank – niedozwolone klauzule

W przypadku kredytu we frankach w BPH Ge money bank, w umowie mamy do czynienia z niedozwolonymi zapisami. Po pierwsze, saldo wyrażone było we frankach szwajcarskich, ale wszystkie raty płacone już były w złotych.  Po drugie, w Ge money bank kredyt we frankach udzielany był po kursie kupna ustalanym przez bank, a raty ustalane były po kursie sprzedaży, co sprawiało, że mimo oprocentowania LIBOR, które było kilka punktów procentowych niższe od stawki WIBOR, kredyty nie różniły się w aż tak dużej mierze wielkością odsetek, ponieważ bank dodatkowo zarabiał na spreadzie walutowym, obciążając nim konsumenta, o czym nie informował w zawieranej umowie. Kurs kupna był ustalany przez bank jednostronnie.

Umowa podpisana przez klienta była oparta o bardzo nieprzejrzyste zasady, które naruszają prawo ochrony konsumenta. W przypadku kredytu we frankach w ge money bank występowała pewna różnica, którą wyjaśniło dopiero orzeczenie TSUE z 2019 roku. Mianowice w ge money bank umowa kredytu we frankach miała zapis o wykorzystaniu średniego kursu NBP (powiększonego o marżę banku) do przeliczania kwoty rat kredytu, a nie tak jak inne banki – własne tabele kursowe, bank wnioskował więc często do Sądu o wykreślenie zapisu o doliczaniu marży do średniego kursu NBP i pozostawieni reszty umowy w mocy i tak kształtowało się orzecznictwo aż do wyroku TSUE z 2019 roku, który wyjaśnił wiele wątpliwości i dla Frankowiczów okazał się całkowicie przełomowy.

Czytaj także nasze inne artykuły, ostatni: Fortis Bank – kredyt we frankach

BPH Ge money bank unieważnienie kredytu frankowego - dlaczego jest możliwe

Wyrok TSUE z 2019 roku przyczynił się do masowego unieważniania kredytu frankowego w sprawach przeciwko BPH Ge money bank. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie wskazał, że usuniecie jednego z toksycznych zapisów dotyczących marży, czy użycia własnego kursu kupna, wcale nie zmieni faktu, że cała umowa jest skonstruowana w sposób nieprawidłowy, a oferowany kredyt hipoteczny jest w istocie instrumentem finansowy — swapem walutowo-procentowym. Nietransparentna klauzula przeliczeniowa i odwieczne pytanie, skąd banki miały franki, w których udzielały kredytów, dodatkowo tylko wzmacniają argumentację przesądzającą o bardzo częstym unieważnieniu kredytu we frankach w Ge money bank. TSUE w 2021 roku potwierdził, że konsekwencją występowania w umowach nieprawidłowych zapisów jest ich usunięcie, a nie zastępowanie innymi zapisami, nawet jeżeli przez to umowa musi zostać rozwiązana i uznana za nieważną od samego początku — co ma wpływ na pozbawienie banku odsetek i marż zastosowanych dla kredytu.

Kredyt we frankach w BPH ge money bank - co dalej?

W przypadku BPH Ge money bank w kredytach we frankach są zapisy, które zmieniały się na przestrzeni czasu, dlatego bardzo ważne jest, aby sprawę poprowadził doświadczony adwokat. Zapisy w umowie kredytu frankowego przybierają czasem bardzo dziwne formy, które jednak ciągle można unieważnić, dobierając odpowiednią argumentację i akty prawne, np. sposób przewalutowania kredytu jawnie narusza interesy klienta, ponieważ nie jest on dokładnie sprecyzowany. W związku z tymi niedozwolonymi klauzulami kredyt we frankach w Ge money bank można unieważnić. Po szczegóły należy skontaktować się z kancelarią poprzez formularz na dole strony lub stronę główną.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM