ge money bank kredyt we frankach

Ge money bank – kredyt we frankach

Ge money bank kredyt we frankach to typowy przykład kredytu indeksowanego z niedozwolonymi klauzulami, które dają możliwość jego unieważnienia. Podobnie jak w innych kredytach tego typu frank szwajcarski istniał tylko wirtualnie, a pseudo kredyt frankowy odznaczał się zamianą kwoty salda wyrażonego w złotych na saldo wyrażone w CHF. W tym przypadku kredytobiorca określał kwotę w złotówkach jakiej potrzebuję, a bank przeliczał ją na Franki, które obciążały saldo kredytu. Im niższy w dniu wypłaty kredytu był kurs franka do złotego tym wyższe było saldo zadłużenia wyrażone we frankach szwajcarskich. Następcą prawnym ge money bank jest bank BPH S.A, który odpowiada za jego zobowiązania.

Kredyt we frankach w ge money bank – niedozwolone klauzule

W przypadku ge money bank kredyt we frankach miał saldo wyrażone we CHF, ale wszystkie raty płacone już były w PLN.  W ge money bank kredyt we frankach udzielany był po kursie kupna ustalanym przez bank, a raty ustalane były po kursie sprzedaży co sprawiało, że mimo oprocentowania LIBOR, które było kilka punktów procentowych niższe od stawki WIBOR, kredyty nie różniły się w aż tak dużej mierze wielkością odsetek, ponieważ bank dodatkowo zarabiał na spreadzie walutowym, obciążając nim konsumenta, o czym nie informował w zawieranej umowie. Umowa podpisana przez klienta była na bardzo nieprzejrzystych zasadach co jest sprzeczne z interesem konsumenta. W przypadku kredytu we frankach w ge money bank, występowała pewna różnica, którą wyjaśniło dopiero orzeczenie TSUE z 2019 roku. Mianowice w ge money bank umowa kredytu we frankach miała zapis o wykorzystaniu średniego kursu NBP (powiększonego o marżę banku) do przeliczania kwoty rat kredytu, a nie tak jak inne banki – własne tabele kursowe, bank wnioskował więc często do Sądu o wykreślenie zapisu o doliczaniu marży do średniego kursu NBP i pozostawieni reszty umowy w mocy i tak kształtowało się orzecznictwo aż do wyroku TSUE z 2019 roku.

Ge money bank unieważnienie kredytu frankowego - dlaczego jest możliwe

Wyrok TSUE z 2019 roku przyczynił się do masowego unieważniania kredytu frankowego w sprawach przeciwko ge money bank. Europejski Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie wskazał, że usuniecie jednego z toksycznych zapisów dotyczących marży, wcale niezmienni faktu, że cała umowa jest skonstruowana w sposób nieprawidłowy, a oferowany kredyt hipoteczny jest w istocie instrumentem finansowy. Nietransparentna klauzula przeliczeniowa i odwieczne pytanie, skąd banki miały franki w których udzielały kredytów dodatkowo tylko wzmacniają argumentację przesądzającą o bardzo częstym unieważnieniu kredytu we frankach w ge money bank.

Co dalej z kredytem we frankach w ge money bank?

W przypadku Ge money bank, zapisy w kredytach we frankach zmieniały się na przestrzeni czasu, dlatego bardzo ważne jest, aby sprawę poprowadził doświadczony adwokat. Zapisy w umowie kredytu we frankach przybierają czasem bardzo dziwne formy, które jednak ciągle można unieważnić, dobierając odpowiednią argumentację i akty prawne, np. sposób przewalutowania kredytu jawnie narusza interesy klienta, ponieważ nie jest on dokładnie sprecyzowany. W związku z tymi niedozwolonymi klauzulami kredyt we frankach w ge money bank można unieważnić. Po szczegóły należy skontaktować się z kancelarią poprzez formularz na dole strony lub stronę główną.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM