kredyt we frankach a przedawnienie

Kredyt we frankach a przedawnienie roszczeń

Kredyt we frankach, a pytanie o przedawnienie roszczeń budzi wiele kontrowersji i do dziś nie znalazło swojego ostatecznego rozstrzygnięcia. W temacie przedawnienia roszczeń ukazało się jednak kilka ciekawych orzeczeń Sądowych. Warto zacząć od tego, że zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, każde roszczenia o pieniądze ulega przedawnieniu. Termin takich przedawnień wynosi odpowiednio 10, 5 oraz 3 lata w zależności od konkretnego przypadku. Wiele wątpliwości, szczególnie w kredytach frankowych budzi również pytanie, od kiedy właściwie przedawnienie roszczeń powinno być liczone. Warto także zaznaczyć, że roszczenie przeciwko bankowi, jest przede wszystkim roszczeniem o unieważnienie kredytu frankowego, a nie roszczeniem pieniężnym. Na chwilę obecną, zgodnie z wyrokiem TSUE z 10 czerwca 2021 roku w sprawie C-776/19, przedawnienie roszczenia w przypadku kredytobiorcy może zacząć biec, dopiero w momencie gdy dowiedział się, że umowa zawiera niedozwolone klauzule. Pozostaje jednak również pytanie, w jaki sposób liczyć przedawnienie o roszczenia, jakie składa bank. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z teorią dwóch kondykcji, roszczenia banku i Frankowicza, po unieważnieniu umowy o kredyt frankowy są od siebie niezależne i są wnoszone oddzielnie.

Czytaj także: Do jakiego Sądu złożyć sprawę o kredyt we frankach?

 

Roszczenia o przedawnienia a bank

Zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego (orzeczenie z 7 maja 2021 roku) roszczenia banku, podobnie jak roszczenia Frankowiczów nie ulegają przedawnieniu. Interpretacja ta jest jednak podważana przez kancelarie frankowe, które wskazują, że w przypadku banku, jako podmiotu odpowiedzialnego za nieprawidłowe skonstruowanie umowy frankowej, termin przedawnienia powinien być liczony, od momentu wypłaty kredytu. Taka interpretacja przepisów, miałaby bardzo poważne finansowe konsekwencje dla banków. Na chwilę obecną dochodzimy jednak do konsensusu, że ani roszczenia Frankowiczów, ani roszczenia banków się nie przedawniają i w ten sposób prowadzona jest główna linia orzecznictwa w polskich Sądach.

Podsumowując, jeżeli chodzi o kredyty we frankach, to przedawnienia roszczeń obecnie praktycznie nie wchodzą w grę w przypadku konsumentów. Niemniej sytuacja może jeszcze ulec zmianie i stać się korzystniejsza dla Frankowiczów. W nieco innej sytuacji są Frankowicze przedsiębiorcy, których może dotknąć przedawnienie roszczenia.

Kancelaria prawna pomoże unieważnić kredyt frankowy

Jeżeli interesuje Cię unieważnienie kredytu we frankach, nie zwlekaj i zgłoś się do kancelarii Rajkowska już dziś — zadzwoń lub wykorzystaj formularz kontaktowy na dole strony, lub na stronie głównej.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM