kredyt frankowy

Kredyt Frankowy 2022- odkryj jak rozwiązać problem

Kredyt frankowy w 2022 roku można unieważnić i to prościej niż Ci się wydaje. Pomóc Ci w tym może kancelaria Rajkowska, która obsługuje sprawy frankowe z terenu całego kraju. Zacznijmy jednak od początku. Kredyty frankowe zawierają niedozwolone klauzule przeliczeniowe. Więcej o charakterze tych klauzul przeczytasz w dalszej części artykułu, ale póki co nie wchodźmy w szczegóły. Upraszczając, chodzi o to, że banki wykorzystywały swoją pozycję, do narzucanie kredytobiorcy niekorzystnych warunków umowy. Podczas wypłaty kredytu oraz spłaty rat, banki przeliczały CHF na PLN po kursie, który same ustalały, dużo wyższym od kursu rynkowego. Na tzw. spreadzie walutowym banki, były w stanie zarabiać nawet kilka procent, czym niwelowały korzyści wynikające dla klientów z wykorzystania stawki oprocentowania LIBOR 3M zamiast WIBOR 3M. W dodatku banki były w stanie zabezpieczać swoje pozycje na rynku walutowym, przez co całe ryzyko kredytu walutowego było po stronie Frankowicza. Powstała więc sytuacja, w której ryzykiem w umowie obarczony był tylko konsument, któremu nawet często nie wyjaśniono zagrożeń związanych z kredytem walutowym. Narusza to prawo ochrony konsumenta, które stosowane jest w ramach całej Unii Europejskiej. Wielokrotnie mówił o tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Podsumowując, umowy frankowe, naruszają prawa konsumenta, przez co kredyty frankowe mogą zostać unieważnione. Orzecznictwo w tego typu sprawach jest bardzo korzystne dla Frankowiczów. Frankowicze wygrywają obecnie ponad 95 % spraw, a kolejne orzeczenia TSUE i Sądów krajowych, potwierdzają, że mają rację. Mimo tak licznych sukcesów na drodze sądowej Frankowicze nie mają co liczyć na to, że rząd rozwiąże ich problem przy pomocy ustawy. Dla wielu z nich rozczarowaniem okazały się także propozycje ugód ze strony banków, które nie dość, że nie były przedstawiane wszystkim Frankowiczom, to zawierały w sobie niekorzystne zapisy. Frankowicze muszą, zdać sobie sprawę, że ze względu na skalę problemu, nie zostanie on rozwiązany instytucjonalnie i o sprawiedliwy zwrot nadpłaconych rat i zmniejszenie salda zadłużenia, każdy Frankowicz będzie musiał wystąpić indywidualnie, pozywając bank.

Czytaj także: Pomoc Frankowiczom Poznań, kredyty frankowe

Proces o kredyt frankowy, czy ugoda. Co wybrać?

Obecnie proces o kredyt frankowy to najbardziej opłacalny sposób na pozbycie się go. O ugodach frankowych, banki mówiły już od lat, jednak sięgnęły po nie, dopiero gdy odsetek przegrywanych przez nich spraw sięgnął ponad 95 % i to przy silnym nacisku Komisji Nadzoru Finansowego. Frankowicze nie mogą jednak czuć się zadowoleni. Ugody frankowe, polegają na przewalutowaniu kredytu frankowego na złotowy, po kursie wybranym przez bank. Przeważnie są to kursy w okolicach 3,30. Na pierwszy rzut oka, taka propozycja nie wygląda aż tak źle, ale to niestety tylko pozory. Pojawia się bowiem pewien haczyk. Banki w ugodach, zamieniają stopę oprocentowania LIBOR 3M (SARON 3M), na WIBOR 3M. O ile stopa procentowa SARON 3M jest nadal ujemna, o tyle WIBOR 3M, zdążył już wzrosnąć na poziomy niewidziane od wielu lat, a zdecydowanie nie jest to koniec podwyżek stóp procentowych w Polsce. W związku z wojną na Ukrainie inflacja nie odpuszcza, przez co Rada Polityki Pieniężnej konsekwentnie podnosi stopy procentowe, co będzie pewnie miało także miejsce na jej kolejnym posiedzeniu 6 kwietnia 2022 roku. W praktyce oznacza to, że w przypadku ugody mimo zamiany kredytu z frankowego na złotowy, rata może wzrosnąć i to znacząco. Trudno jest bowiem przewidzieć, gdzie zatrzymają się podwyżki. Należy także pamiętać, że WIBOR3M jest wyższy od stopy procentowej. Obecnie wynosi 4,77% podczas gdy referencyjna stopa procentowa wynosi 3,5%. Ryzyko zmiany stóp procentowych jest obecnie w Polsce bardzo wysokie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wzrost stopy procentowej o kilka punktów procentowych przekłada się na dwukrotny wzrost raty, o czym ostatnio ostrzega KNF. Zmianę wysokości raty kredytu, przy zmianie stawki WIBOR3M, ilustruje poniższa tabela. Więcej o ugodach banków z Frankowiczami dowiesz się w tym artykule: ugody banków i Frankowiczów.

ugody banków z frankowiczami pko bp

Dlaczego można unieważnić kredyt frankowy?

Unieważnienie kredytu frankowego to stwierdzenie, że umowa nigdy nie miała miejsca. Jest to możliwe ze względu na znajdujące się w niej niedozwolone zapisy. W alternatywie do unieważnienia umowy frankowej jest jej odfrankowienie kredytu, czyli usunięcie z niego zapisów indeksacyjnych — kredyt powraca do postaci złotowej, z oprocentowaniem LIBOR3M (SARON3M), a bank zwraca nadpłacone przez wzrost kursu franka raty. 

Kredyty frankowe, naruszają prawa ochrony konsumenta ze względu na trzy przesłanki. Po pierwsze, zapisy odnośnie przeliczania złotego na franka nie były indywidualne uzgadniane z klientem. W umowie nie ma o nich mowy, albo jest jedynie mowa, że przeliczenie odbędzie się na podstawie tabeli bankowej. Oznacza to, że konsument, nie jest w stanie sam określić jaką kwotę będzie musiał oddać bankowi, a bank może dowolnie kształtować kurs wymiany waluty. Po drugie klauzule zawarte w umowach frankowych, jednoznacznie naruszają interesy klienta. Jest on wystawiony na ryzyko walutowe, podczas gdy banki zabezpieczały swoją pozycję na rynku walutowym. Po trzecie, udzielanie kredytów w obcej walucie, by w ten sposób zwiększyć zdolność kredytową kredytobiorców, nie informując ich o pełnej skali ryzyka, jest sprzeczne z tzw. dobrym obyczajem. W dodatku sama konstrukcja kredytu we frankach bardziej przypomina instrument finansowy, typu swap walutowo-procentowy, niż kredyt hipoteczny. Więcej o skutkach unieważnienia kredytu frankowego przeczytasz tutaj.

Wystąpienie wszystkich trzech przesłanek na raz, jest podstawą do uznania zapisów w kredycie za abuzywne i unieważnienia go. Większość spraw frankowych opiera się właśnie na wykazaniu, że w umowie są niedozwolone zapisy, które naruszają prawa ochrony konsumenta. Obecnie, Frankowicze wygrywają z bankami ponad 95 % spraw, z których większość kończy się unieważnieniem kredytu. Z kwartału na kwartał, jest coraz więcej wygranych Frankowiczów z bankami. Liczba orzeczeń ciągle rośnie z miesiąca na miesiąc i niedługo dojdzie do poziomu kilku tysięcy miesięcznie. Ze względu na znaczne obłożenie Sądów, czas oczekiwania na wyrok wynosi obecnie 2-3 lata, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce czas ten ulegnie wydłużeniu.

kredyty frankowe wyroki

Masz kredyt we frankach i nic z tym nie robisz? Dlaczego?

Jeżeli masz kredyt we frankach, to warto zrobić pierwszy krok i skorzystać z analizy kredytu frankowego, jaki proponuje kancelaria prawna Rajkowska. W analizie znajdzie się rekomendacja postępowania, szacowana kwota, o jaką można pozwać bank, oraz stwierdzenie, jakie są szanse na wygranie z bankiem w przypadku konkretnej umowy frankowej. Pamiętaj, Frankowicze wygrywają z bankami na masową skalę, przez co pozywanie banków jest coraz bardziej powszechne. Niedługo kolejki do rozpatrzenia sprawy frankowej mogą wynosić wiele lat, dlatego nie warto czekać. Wielu Frankowiczów, wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak wiele może zyskać, unieważniając lub odfrankowując kredyt, a liczby są zdecydowanie po ich stronie. 

Unieważnienie kredytu frankowego w 2022 roku może się okazać niezwykle korzystne. W ramach unieważnienia kredytu bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone przez niego raty. Jeżeli spłata rat odbywała się we frankach szwajcarskich, to bank będzie musiał je zwrócić także w szwajcarskiej walucie, co jest korzystne przy dzisiejszym, bardzo wysokim kursie franka. Frankowicz natomiast musi oddać bankowi tylko kwotę kredytu z dnia jego wypłaty. Oznacza to, że skoro umowa jest traktowana jako nigdy nie zwarta, to Frankowicz nie musi oddawać bankowi prowizji, marży, ani odsetek wynikających z oprocentowania, tylko sam wypłacony kapitał. W wielu takich przypadkach okaże się więc, że już spłacił swój kredyt hipoteczny, podczas gdy nie robiąc nic ze swoim kredytem, dalej będzie płacił zawyżona ratę, a jego saldo zadłużenia wciąż będzie w okolicy wartości mieszkania.

Jeżeli z warunków umowy, będzie wynikało, że może zostać ona odfrankowiona, wtedy Frankowicz dalej spłaca kredyt hipoteczny, który jednak powraca do postaci złotowej, z saldem zadłużenia przeliczanym po kursie franka w dniu wypłaty kredytu i niskim oprocentowaniem LIBOR3M (SARON3M). Ponadto bank musi wtedy oddać, wszystkie nadpłacone raty. Nadpłata raty w kredycie frankowym to różnica, pomiędzy kwotą raty wyliczoną na podstawie kursu franka z dnia spłaty raty, a jej kwotą obliczoną przy kursie franka z dnia wypłaty kredytu. Przykładowo, kwota raty przy kursie z dnia wypłaty kredytu CHF wynoszącym 2 zł wynosi 1500. Przy spłacie raty kurs franka wnosi 4 zł – rata wynosi 3000 zł. Nadpłata raty za dany miesiąc to różnica tych kwot, czyli 1500 zł. Takie obliczenia należy wykonać dla każdej miesięcznej raty, co pozwoli określić sumę, jaką będzie musiał zwrócić bank. W przypadku wieloletniej spłaty kredytu nadpłacona suma, to średnio około 70 tysięcy złotych, choć zależy to już oczywiście od konkretnej kwoty kredytu oraz kursu franka w dniu jego wypłaty. Wartość nadpłaty, zostanie przedstawiona w analizie umowy frankowej, którą bezpłatne oferuje kancelaria prawna Rajkowska.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia sprawy o kredyt frankowy ?

Rozpoczęcie sprawy o kredyt frankowy nie jest trudne. Adwokatowi potrzebne jednak będą dokumenty, które posłużą do przygotowania odpowiedniej strategii procesowej i sporządzenia skutecznego pozwu przeciwko bankowi. Po dostarczeniu dokumentów kompleksową obsługi sprawy zajmuje się już kancelaria. Dba ona o terminy, składa reklamację kredytu, pozew przeciwko bankowi oraz odpowiada na pisma banku. Po wymianie korespondencji z bankiem i Sądem przez kancelarię trzeba  uzbroić się w cierpliwość, na wskazanie przez Sąd terminu rozprawy. Frankowicz na rozprawie z bankiem musi się pojawić co najmniej raz. Najważniejszy jest jednak pierwszy krok – czyli skontaktowanie się z adwokatem, który doradzi, jak należy postępować i co trzeba zrobić.

Do pozwania banku za kredyt frankowy, potrzebne będą następujące dokumenty:

– umowa o kredyt frankowy

– zaświadczenie o wysokości wypłaconego kredytu

– aneks do umowy frankowej, jeżeli był on zawierany

– regulamin banku lub umowy frankowej

– wniosek o udzielenie kredytu

– historia spłaty rat kredytu

– zaświadczenia o saldzie zadłużenia

Mimo że Frankowicze wygrywają ponad 95 % spraw, zdecydowanie odradzamy działanie na własną rękę. Sprawy frankowe są skomplikowane, a wysoki procent wygranych Frankowiczów to m. in. zasługa tzw. kancelarii frankowych. Czyli kancelarii, które zajmują się tylko i wyłącznie prowadzeniem spraw frankowych, przez co rozwinęły bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i skuteczności w tej dziedzinie. Jedną z najbardziej znanych kancelarii frankowych jest kancelaria prawna Rajkowska. 

kredyty frankowe

Coraz więcej spraw przeciwko bankom - rośnie czas oczekiwania na rozprawę

Liczba spraw frankowych wytaczanych przeciwko bankom rośnie w bardzo szybkim tempie. Podjęto nawet próbę, poradzenia sobie z tym problemem powołując w Warszawie, przy sądzie okręgowym, specjalny wydział do spraw frankowych. Wydział liczy wprawdzie 21 osób, przez co jest najliczniejszym wydziałem Sądu, ale na chwilę obecną wpłynęło do niego już ponad 20 tysięcy spraw. Frankowicze powoli rozumieją, że jeżeli sami nie upomną się o swoje prawa, to nikt tego za nich nie zrobi. O ile takie postępowanie jest ze wszech miar właściwe, to generuje potężny zator w polskim Sądownictwie. 

Frankowicze mają także możliwość pozywania banku, w miejscu swojego zamieszkania, co czasem może przyspieszyć proces. Faktem jest jednak, że czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy frankowej, może się wkrótce bardzo wydłużyć. To kolejny argument, przemawiający za tym, że bank warto pozwać jak najszybciej, ponieważ każda chwila zwłoki, przekłada się na dłuższy czas oczekiwania na rozprawę Sądową. Obecnie, w Sądach jest już prawie 80 tysięcy spraw frankowych, a liczba ta stale rośnie. Oznacza to, że ze względu na przeciążenie polskich Sądów, na wyrok w sprawie frankowej, zamiast standardowych 2-3 lat, Frankowicze poczekają nawet 4-5 lat. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z usług kancelarii adwokackiej i pozwać swój bank, żeby zapewnić sobie wcześniej miejsce na rozprawę, ponieważ w Sądach jest obecnie “zaledwie” 17 % wszystkich spłacanych kredytów frankowych.

O zalewie spraw frankowych w polskich Sądach można także poczytać na innych portalach, np: bankier.pl

kancelaria kredyty frankowy

Co może dla ciebie zrobić kancelaria frankowa

Kredyty frankowe to toksyczne instrumenty, które można unieważnić. Pomagają w tym kancelarie frankowe, czyli kancelarie prawne, które zajmują się tylko i wyłącznie sprawami Frankowiczów. Powstanie takich kancelarii związane było z bardzo dużym zapotrzebowaniem klientów na składanie pozwów przeciwko bankom. W kwestii spraw frankowych, szlak został już przetarty. Frankowicze wygrywają ponad 95% spraw (w kancelarii prawnej Rajkowska jest to jak na razie 100 %). Orzecznictwo w polskich Sądach jest bardzo korzystne dla Frankowiczów, choć nie oznacza to, że sprawa zostanie wygrana “z marszu”. Każdą umowę należy bowiem indywidualnie przeanalizować i opracować na jej podstawie właściwą strategię procesową. Nawet umowy tego samego banku, zawarte w podobnym okresie czasu, potrafią się różnić między sobą. Dlatego ważne jest postawienie w sprawie frankowej na doświadczonego adwokata.

Jeżeli interesuje Cię unieważnienie kredytu we frankach nie zwlekaj i zgłoś się do kancelarii prawnej Rajkowska już dziś — zadzwoń lub wykorzystaj formularz kontaktowy na dole strony, lub na stronie kancelarii.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe:
Adwokat Urszula Rajkowska