Średni kurs NBP kredyt frankowy

Czy Sąd może rozliczyć kredyt frankowy po średnim kursie NBP?

Banki w odpowiedzi na pozwy, bardzo często stosują wybieg, zgłaszając Sądowi, że nie ma potrzeby stwierdzenia nieważności umowy frankowej, ponieważ może ona zostać uzupełniona o przeliczenie świadczeń po średnim kursie NBP, zamiast wykorzystywanych wcześniej abuzywnych klauzul przeliczeniowych — własnych tabel kursowych banku. 

Ewentualne zastąpienie niedozwolonych klauzul przeliczeniem z wykorzystaniem średniego kursu NBP jest dla Frankowiczów, bardzo niekorzystne, ponieważ mogą wtedy liczyć jedynie na zwrot spreadu walutowego, jaki do tej pory pobrał bank, a sam kredyt frankowy dalej pozostanie w mocy.

W większości przypadków, Sędziowie nie rozliczają kredytu frankowego po średnim kursie NBP, ponieważ uważają to za jawną ingerencję w najważniejszą część umowy i nie mogą tego zrobić, dopóki kredytobiorca sam nie wystąpiłby o taką ingerencję. Oczywiście od każdej reguły są wyjątki. Zdarzają się Sędziowie, którzy starają się wprowadzać rozliczenie kredytu po średnim kursie NBP, przeważnie w sprawach związanych z ge money bank.

Czytaj także: Stwierdzenie nieważności umowy przewalutowanej aneksem do franka

Co na temat rozliczania kredytu frankowego średnim kursem NBP mówi TSUE?

Chociażby z niedawnego wyroku TSUE z 8 września 2022 roku, wynika, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednoznacznie sprzeciwia się ingerencji w zapisy kredytu frankowego, bez wyraźnej inicjatywy i korzyści kredytobiorcy. TSUE wskazał, że w przypadku występowania w kredycie klauzul niedozwolonych, nie należy ich modyfikować, ale właściwe byłoby unieważnienie całej umowy kredytu CHF. 

Takie orzeczenia TSUE, po raz kolejny, można uznać za korzystne dla Frankowiczów. To właśnie przede wszystkim dzięki wyrokom Trybunału, Frankowicze wygrywają dziś ponad 95% spraw.

Co dalej z kredytem CHF?

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie czekaj dłużej i pozwij bank. Kolejki do rozpatrzenia sprawy frankowej będą tylko rosnąć. Już dziś skontaktuj się z adwokatem — Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM