bankowy tytuł egzekucyjny

Kredyt frankowy a bankowy tytuł egzekucyjny

Znaczny wzrost kursu franka na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że wielu Frankowiczów nie było w stanie spłacać rat kredytu, które bardzo często wzrosły nawet dwukrotnie. W takich przypadkach, gdy kredytobiorca zaprzestawał spłat rat kredytu, bank wypowiadał umowę i poprzez komornika rozpoczynał egzekucję nieruchomości uzyskując tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, jeżeli sprawa miała miejsce przed 1 sierpnia 2016 roku. BTE miał umożliwiać bankom szybsze dochodzenie swoich należności do kredytobiorców i stawiał banki w uprzywilejowanej pozycji.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 roku zlikwidował bankowy tytuł egzekucyjny, wskazując, że umowa z bankiem to stosunek cywilno-prawny, który ma się cechować równością stron, a nie faworyzować bank. Od tamtego czasu bank wszczyna zwykłe postępowanie egzekucyjne.

Obecnie jedynym sposobem obrony przed BTE jest powództwo przeciwegzekucyjne. Podstawowym argumentem, jaki należy podnosić jest odwołanie się do nieważności zapisów znajdujących się w umowie jako niezgodnych z prawem.

Toczące się postępowanie egzekucyjne nie jest przeszkodą do pozwania banku o stwierdzenie nieważności umowy. Co więcej, pozwanie banku, wstrzymuje postępowanie egzekucyjne, aż do rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli komornik zakończył już postępowanie i wyegzekwował należności, nie można już wnieść powództwa egzekucyjnego, ale można dalej walczyć o sprawiedliwość. W jednej z sytuacji gdzie Frankowicze stracili dom, mimo że wszyscy już wiemy, że umowy frankowe zawierają niedozwolone zapisy, interweniował minister sprawiedliwości.

Czytaj także: Skarb Państwa zapłaci za błędy Sędziów w sprawach frankowych ?

Pozwanie banku — kancelaria Rajkowska

Jeżeli chcesz unieważnić kredyt frankowy nie czekaj dłużej. Skontaktuj się z kancelarią Rajkowska.

Zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony i poznaj ofertę kancelarii.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM