Inwestycyjny Kredyt Frankowy

Inwestycyjny Kredyt Frankowy

Inwestycyjny kredyt frankowy, zarówno na zakup funduszy inwestycyjnych, których  zyski miały spłacać ratę kredytu hipotecznego jak i kredyty hipoteczne dla Przedsiębiorców można unieważnić. Wielu Frankowiczów do dziś nie wie, że zaciągając kredyt frankowy na cele inwestycyjne, także może im przysługiwać status konsumenta, który jest potrzebny do stwierdzenia, że w umowie znajdują się niedozwolone klauzule, co bardzo upraszcza prowadzenie takiej sprawy, ale to nie wszystko. 

Kredyty frankowe, to instrumenty finansowe, które zostały przez banki tak skonstruowane, że niemożliwe staje się oszacowanie wysokości przyszłej raty, a całe ryzyko kredytu walutowego bierze na siebie Frankowicz. W taki przypadku można całkowicie podważyć naturę prawno-ekonomiczną takiego kredytu i unieważnić go na podstawie tzw. przesłanek ogólnych. W związku z korzystnymi orzeczeniami TSUE oraz aktualnym orzecznictwem Polskich Sądów dotyczących Frankowiczów Przedsiębiorców istnieje obecnie kilka różnych przesłanek do anulowania takiego typu kredytu.

Warto jednak skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej — kancelarii Rajkowska, ponieważ właściwy dobór argumentów jest kluczowy w tego rodzaju sprawach. 

Czytaj także: Pouczenia Sądów o skutkach uznania umowy za nieważną – o co chodzi?

Frankowe kredyty inwestycyjne, kredyty gospodarcze — jak je podważyć?

Oba te typy kredytów frankowych można podważyć. Jeżeli uda się udowodnić, że Frankowicz ma status konsumenta, sprawa nie różni się od zwykłej sprawy kredytu hipotecznego, a w takich sprawach Frankowicze, wygrywają ponad 98% spraw. W takim przypadku działają zapisy dotyczące ochrony praw konsumenta, na podstawie których zapisy zawarte w kredycie są uznawane za niedozwolone (abuzywne). Więcej o abuzywności klauzul przeczytasz tutaj: Niedozwolone klauzule w kredytach frankowych.

Wiele zależy jednak od konkretnych zapisów w umowie frankowej. Jeżeli przywołanie statusu konsumenta nie będzie możliwe, kredyt można unieważnić także na inne sposoby — podważając jego konstrukcję jako niezgodną z prawem Unii Europejskiej. Polskie Sądy przyznają w takich przypadkach, że niedopuszczalna jest taka konstrukcja umowy, w której jedna ze stron ma możliwość dowolnego kształtowania kursu wymiany waluty, a mechanizm ten nie został nawet opisany w umowie.

Unieważnienie kredytu frankowego jest bardzo korzystne, ponieważ umowa zostaje uznana za nieważną, Frankowicz nie ponosi wtedy kosztów związanych z odsetkami, marżami banku i prowizjami, ponieważ kredyt zostaje uznany za nigdy nieistniejący. Wystarczy więc wymiana świadczeń — Bank oddaje wszystkie wpłacone raty, a Frankowicz kwotę kredytu, w polskich złotych, z dnia zawarcia umowy.

 

Kancelaria Rajkowska

Kancelaria Rajkowska od lat pomaga Frankowiczom w pozywaniu banków. Dzięki doświadczeniu z rynków finansowych, na których wcześniej działała kancelaria prawna doradzając akcjonariuszom i obligatariuszom, łączymy wiedzę z prawa bankowego z tą ekonomiczną, co owocuje skutecznym systemem pozywania banków. 

Każdą strategię pozwu opracowujemy indywidualnie, dlatego nie boimy podejmować się wyzwań związanych z trudnymi sprawami frankowymi. Kancelaria Rajkowska ma swoje siedziby we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie, ale obsługujemy Frankowiczów z terenu całej Polski.

Jeżeli chcesz pozbyć się Inwestycyjnego Kredytu Frankowego, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM