Skarga kasacyjna od kredytu frankowego

Ile trwa skarga kasacyjna od wyroku frankowego w 2023 roku?

Skarga kasacyjna trwa zazwyczaj wiele miesięcy. Po pierwsze, w terminie 7 dni po ogłoszeniu wyroku przez Sąd II instancji każda ze stron może zażądać pisemnego uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienie zajmuje Sądowi zwykle około 3 miesięcy. Po uzasadnieniu wyroku strona ma 2 miesiące na wniesienie skargi kasacyjnej. Sam proces składania skargi potrafi więc trwać nawet pół roku, a po tym czasie należy czekać na jej rozpatrzenie, co zwykle też zajmuje wiele miesięcy.

Skarga kasacyjna musi być wniesiona przez uprawnionego adwokata/radcy prawnego jest to wymagane w przepisach prawa.

Jeżeli skarga kasacyjna zostanie uznana przez Sąd Najwyższy, to uchyla on wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania.

Czytaj także: Kancelarie Frankowe Inowrocław – pozbądź się kredytu we frankach

Jakie są szansę na wygranie skargi kasacyjnej ?

Frankowicze wygrywają większość ze swoich skarg kasacyjnych. Obecnie Frankowicze wygrywają 98 % swoich spraw. Oznacza to, że dalej istnieje grupa Frankowiczów, która przegrywa w Sądach. W wielu takich przypadkach, Sądy nie uznają wyroków TSUE i starają się wdrożyć swoją własną interpretację. Jeżeli kredytobiorca ma pecha i trafi na takich Sędziów zarówno w I jak i II instancji (co jest mało prawdopodobne), może uzyskać negatywny wyrok Sądu. W takim wypadku jego pełnomocnik zazwyczaj złoży skargę kasacyjną i jeżeli wyrok poprzednich instancji faktycznie był niezgodny z orzeczeniami TSUE to powinien zostać uchylony.

Jeżeli chcesz pozbyć się kredytu CHF raz na zawsze, nie czekaj dłużej, zadzwoń lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dole strony.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM