Ile trwa sprawa frankowa

Ile trwa proces w sprawie frankowej

Sprawa Frankowa od momentu pierwszej konsultacji z adwokatem do prawomocnego orzeczenia Sądu trwa obecnie nawet 3 lata. Oczywiście są sprawy, które kończą się znacznie szybciej, czasami nawet po pół roku, ale są też takie, które trwają znacznie dłużej. To ile będzie trwała sprawa frankowa, zależy przede wszystkim od rozpatrującego sprawę Sędziego i obłożenia sprawami danego Sądu. Obecnie procesy frankowe trwają dość krótko w Katowicach, czy Szczecinie, a przedłużają się w Warszawie, gdzie tworzą się długie kolejki.

Zasadniczo, czas trwania procesu frankowego to od 6 miesięcy do 3 lat i można podzielić go na 3 podstawowe etapy.

Ile trwa sprawa frankowa

Etapy procesu frankowego

Pierwszy etap to etap przygotowania do sprawy. Rozpoczyna go zgłoszenie do adwokata, najczęściej wstępna analiza umowy, pod kątem występowania w niej niedozwolonych klauzul i wysokości roszczeń, zawarcie umowy z kancelarią. Następnie Frankowicz występuje do banku z wnioskiem o wydanie historii spłat rat kredytu, na podstawie której kancelaria prawna może wyliczyć dokładne roszczenia i wystosować pismo do banku o  dobrowolny zwrot wpłaconych rat. Na wydanie zaświadczeń z banku, czeka się około miesiąca lub dwóch. Po zawezwaniu banku do dobrowolnego zwrotu roszczenia, jeżeli bank się nie zgadza, kancelaria przystępuje do przygotowania pozwu, co zwykle również zajmuje kilka tygodni, w zależności od stopni złożoności sprawy.

Drugim etapem jest czas trwania postępowania przed Sądem. Postępowanie przed Sądem I instancji trwa zwykle od 6 miesięcy do 2 lat. Niektórzy Frankowicze, np. w Warszawie czekają co najmniej rok na wyznaczenie pierwszego terminu posiedzenia. Plusem Sądów w Warszawie jest za to fakt, że postępowania przed nimi często kończą się na jednej rozprawie, ponieważ Sędziowie mają już duże doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych i nie wymagają zapoznania się z opinią biegłego, czy przesłuchiwania dodatkowych świadków.

Trzeci, ostatni etap to rozprawa przed Sądem II instancji. Ma ona miejsce, gdy jedną ze stron procesu nie satysfakcjonuje wyrok i odwołuje się od niego do Sądu Apelacyjnego. Banki często korzystają z odwołania się do sądów apelacyjnych, choć rzadko się zdarza, aby Sądy zmieniały wyrok stwierdzający nieważność kredytu — jest to raczej gra na czas banków, by odłożyć w czasie wypłatę roszczeń Frankowicza. Ten etap procesu frankowego trwa zwykle do roku. Następnie wyrok zostaje uznany za prawomocny.

Postępowanie w sprawie frankowej jest procesem długotrwałym, dlatego lepiej nie czekać i pozwać bank jak najwcześniej.

Czytaj także: Kredyt Frankowy a wynajem Mieszkania

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM