Frankowicze Santander Bank

Frankowicze Santander Bank

Frankowicze Santander Bank, to dziesiątki tysięcy osób, które nadal obciąża kredyt frankowy indeksowany kursem CHF. Struktura banku jest dość skomplikowana. Santander Consumer Bank to podmiot zależny grupy Santander Bank Polska (czyli dawnego Banku Zachodniego WBK). Grupa Santander Bank pochodzi z Hiszpańskiego rynku finansowego i stanowi jedną z największych instytucji tego typu w Europie.

Frankowicze Santander Bank otrzymali nietypowe kredyty frankowe, za względu na konstrukcje oraz nazwę, z której wynikało, że były to „kredyty nominowany do CHF”. Oczywiście, były to standardowe kredyty indeksowane kursem kupna oraz kursem sprzedaży z małym zastrzeżeniem. Spłata rat kredytu odbywała się według średniego kursu NBP, a nie tabel bankowych, co przez wiele lat było podstawą obrony, jaką bank stosował w Sądzie. Jednak przy wypłacie kredytu, bank używał ustalonego jednostronnie przez siebie kursu kupna (na podstawie tabeli z banku w dniu wypłaty kredytu) – przez co dodatkowo zarabiał na spreadzie walutowym. Co jest już niedozwolonym postępowaniem

Frankowicze Santander Consumer Bank w swoich kredytach frankowych mogli spotkać się także z zawyżeniem Całkowitego Kosztu Kredytu (CKK) poprzez „udawanie” przez bank, że kurs kupna jest kursem sprzedaży – choć miało to miejsce tylko w części przypadków. Jeżeli taki zapis znajdzie się w Twojej umowie, jeszcze bardziej ułatwi to postępowania przed Sądem.

Frankowicze Santander Bank – czy w kredytach we frankach występują zapisy abuzywne?

Sama konstrukcja kredytu oraz jego „serce”, czyli mechanizm indeksacji są zbudowane w nieprawidłowy sposób. Kredyt indeksowany to bowiem kredyt, w którym znana jest wartość kredytu w momencie jego wypłaty, ale ze względu na wyrażenie salda w CHF, kredytobiorca nie wie, jaką kwotę kredytu przyjdzie mu spłacać i jak na przestrzeni czasu będzie się kształtowała wysokość raty. Dodatkowo Frankowicz z Santander Bank nigdy nie widział franka na oczy. Kredyt został mu wypłacony w złotych, a bank dopisał sobie, jego saldo we frankach. Rodzi to więc pytanie, czy frank szwajcarski w ogóle kiedykolwiek w tej umowie istniał, czy nie jest tylko wirtualnym zapisem stosowanym przez bank.

Kredyty we frankach w Santander Bank, mają w sobie także inne niedozwolone zapisy. Chociażby wspomniane wcześniej stosowanie kursu kupna przy wypłacie kredytu, czy zmienianie kursu sprzedaży na kurs kupna, przy wyliczaniu CKK (całkowitego kosztu kredytu), tak aby wydawał się on mniejszy. Ponadto kredytobiorca nie wiedział, jaką kwotę kredytu przyjdzie mu ostatecznie spłacić, frank istniał prawdopodobnie tylko wirtualnie, a ryzyko zmiany kursu w tym „pseudo kredycie walutowym” zostało całkowicie przerzucone na konsumenta, co narusza jego prawa. Zgodnie z orzeczeniami TSUE, nieprawidłowe zapisy trzeba wykreślić z umowy, także jeżeli skutkuje to jej rozwiązaniem.

Santander Bank kredyt frankowy – jak wygląda orzecznictwo

W Santander (Consumer) Bank kredyt frankowy był dla Frankowiczów problematyczny ze względu na zastosowanie średniego kursu sprzedaży NBP, podczas spłacania rat. Sądy sugerowały się innymi sprawami frankowymi, w których wykorzystywano kurs sprzedaży wzięty z tabeli banku (a nie średnie NBP), co było podstawowym zarzutem. W związku z tym, w przypadku Santander Bank pozwy o kredyty frankowe miały rozszerzane powództwo – co dzisiaj jest już normą także w przypadku innych kredytów frankowych. W pozwach odwoływano się także do naruszenia praw ochrony konsumenta i innych wad umowy.

Dziś po dwóch kluczowych orzeczeniach TSUE, kredyty frankowe w Santander Banku, nie stanowią już dla Sądów wyjątków i są tak samo często unieważniane, jak w „standardowych” kredytach indeksowanych. Orzecznictwo w Polskich Sądach jest obecnie bardzo korzystne dla Frankowiczów, wygrywają oni ponad 95% spraw. Dlatego nie warto dłużej czekać, trzeba wykorzystać korzystne orzecznictwo i pozbyć się kredytu frankowego.

Najnowszy wpis na blogu: Lukas Bank Kredyt Frankowy 

Santander Bank Frankowicze – co dalej ?

Frankowicze Santander (Consumer) Bank, powinni jak najszybciej pozbyć się problemu kredytu we frankach przez jego unieważnienie lub odfrankowienie, czyli zamianę kredytu frankowego na złotowy, przy dalszym oprocentowaniu go stawką LIBOR3M (SARON3M), która jest dużo niższa od stawki WIBOR3M. Dalsze zwlekanie naraża Frankowiczów na wzrost kursu franka szwajcarskiego (sprawdz: dlaczego kurs franka szwajcarskiego będzie rósł) oraz dłuższe oczekiwanie w Sądzie na rozstrzygnięcie swojej sprawy – ponieważ do polskich Sądów wpływa coraz więcej spraw frankowych, bardzo obciążając je pracą.

W celu skonsultowanie swojej umowy z kancelaria prawną należy skorzystać z formularza na dole strony lub na stronie głównej.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM