Frankowicze pko bp

Frankowicze pko bp

Frankowicze pko bp stanowią najliczniejszą grupę wśród wszystkich Frankowiczów. Wielu klientów uwierzyło w zapewnienia banku o stabilności kursu franka szwajcarskiego, jako że był to bank państwowy i zdecydowało się na kredyt. Bank pko bp od lat jest liderem w udzielaniu kredytów hipotecznych i tak również stało się w przypadku kredytów frankowych.

Frankowicze pko bp otrzymywali zazwyczaj kredyty denominowane, czyli takie, w których saldo zadłużenia było wyrażone we frankach, ale wypłata kredytu i jego spłata odbywały się już w polskim złotym. Poprzez wykazanie, że w umowach znajdują się niewłaściwe klauzule indeksacyjne, możliwe jest unieważnienie kredytu frankowego w pko bp. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dwukrotnie stwierdził, że niewłaściwe klauzule powinny być z kredytów usunięte, co skutkuje ich unieważnieniem lub odfrankowieniem.

Frankowicze z pko bp masowo składają pozwy przeciwko swojemu bankowi. Większość z nich wygrywają – poprzez unieważnienie kredytu. W takim przypadku muszą oddać bankowi tylko podstawową kwotę kredytu z dnia jego wypłaty (w złotych), bez odsetek, prowizji i marży banku, a bank musi zwrócić wszystkie wpłacone raty. Ogromne straty, jakie z tego tytułu ponoszą banki, skłoniło je do zmiany nastawienia oraz interwencji Komisji Nadzoru Finansowego w celu wypracowania ugody.

Odkryj także prawdę na temat: Ranking Kancelarii Frankowiczów

Kredyt we frankach pko bp

Kredyt we frankach PKO BP — dlaczego unieważnienie umowy jest możliwe

Kredyt we frankach PKO BP można unieważnić, ponieważ umowy kredytowe zawierają w sobie niedozwolone klauzule. Zgodnie z orzeczeniami Sądów jak i wyrokiem TSUE, jeżeli w umowie zawarta jest niedozwolona prawem klauzula, należy ją z umowy wykreślić, a jeżeli zapis ten ma wpływ na wykonywalność całej umowy — umowę uznaje się za nieważną, co ma miejsce w kredytach frankowych. W takim przypadku umowa kredytu frankowego jest traktowana jako nigdy niezawarta. Oznacza to, że bank musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego na przestrzeni lat pieniądze, a następnie Frankowicz oddaje bankowi tylko i wyłącznie kwotę kredytu w dniu jego wypłaty w polskich złotych, bez marż, odsetek i prowizji. Korzyść Frankowicza jest zatem podwójna – pozbywa się kredytu, jego saldo zadłużenia wynosi okrągłe zero, a jednocześnie bardzo często okaże się, że spłacił już podstawową kwotę kredytu i dostanie od banku nadpłatę. Niżej zostaną przedstawione przykłady niedozwolonych klauzul.

Frankowicze pko bp - przykłady niedozwolonych klauzul

Frankowicze pko bp znajdą w swoich kredytach wiele przykładów niedozwolonych zapisów. Po pierwsze już sama konstrukcja kredytu jest nie prawidłowa, bo dużo bardziej przypomina swap walutowo-procentowy niż kredyt walutowy. Osoba otrzymująca od banku pożyczkę, nie wiedziała jaką kwotę kredytu otrzyma – zależała on od dnia wypłaty kredytu i kursu ustalonego przez bank. Mimo że saldo Frankowicza obciążane było we frankach szwajcarskich, to otrzymywał on kredyt w złotych. Sam frank istniał więc tylko na papierze w rozliczeniach bankowych. Takie ukształtowanie kredytu sprawiało, że Frankowicze pko bp narażeni byli na ryzyko walutowe, podczas gdy banku nie obarczało żadne ryzyko. Asymetria ryzyka jest jednym z czynników nieprawidłowej konstrukcji umowy frankowej i może służyć do jej podważenia, po wykazaniu, że naruszone zostały prawa ochrony konsumentów zgodne z Unijną dyrektywą.

Dodatkowo kredyty frankowe pko bp zawierały szereg innych nieprawidłowości. Chociażby wykorzystanie przez bank własnych tabel kursowych, by zarabiać na spreadzie walutowym. Przy przeliczania franka na złotego w momencie wypłaty kredytu, bank stosował kurs kupna, a w momencie spłaty rat kredytu, kurs sprzedaży. Wykorzystanie własnych tabel kursowych, sprawia, że bank tak naprawdę mógł dowolnie kształtować kurs wymiany.

Frankowicze pko bp mogą liczyć na bardzo korzystne orzecznictwo w swoich sprawach. Ogólnie Frankowicze wygrywają ponad 95% spraw frankowych. Nie oznacza to jednak, że każda osoba może unieważnić swój kredyt. Kredyty frankowe w pko bp, różnią się pomiędzy sobą nawet jeżeli były udzielane w podobnym terminie i w tych samych placówkach banku. Dlatego ważne jest skorzystanie z usług rzetelnego prawnika od spraw frankowych.

Ugody frankowe PKO BP - czy się opłaca

Naciski ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i trudna sytuacji, w jakiej znalazły się przegrywające kolejne spory banki, doprowadziły do powstania projektu ugód frankowych. Ugody frankowe proponowane przez PKO BP, nie są jednak zbyt korzystne. Ugoda polega na przeliczeniu kredytu na złotowy, ale przy zmianie jego oprocentowania na sporo wyższe. Dodatkowo w propozycjach ugody banki zawyżają marżę. Może się nawet okazać, że wzrost oprocentowania kredytów złotowych — poprzez wzrost stopy procentowej i WIBOR3M, sprawi, że rata będzie jeszcze wyższa niż ta przed konwersją kredytu na złotowy. Więcej na temat kwestii ugód z bankami, rosnącej stopy procentowej i opodatkowania zysku od ugody, można przeczytać tutaj: ugody banków z Frankowiczami.

[Aktualizacja 06.11.2022 rok, WIBOR 3M wynosi obecnie 7,5%, co potwierdza naszą tezę z 2021 roku, że ugoda frankowa z PKO BP, może się okazać dla Frankowiczów niekorzystna. Dalsza wzrost stóp procentowych i stawki WIBOR3M, może sprawić, że rata kredytu złotowego po zawarciu ugody, będzie wyższa niż poprzednia rata kredytu. Dlatego właśnie unieważnienie kredytu z kancelarią Rajkowska, jest kluczem do pozbycia się problemu hipotecznego raz na zawsze, bez zmartwień o nadchodzący kryzys gospodarczy].

Okazuje się więc, że pozwanie banku może okazać się dużo korzystniejsze. Warto także sprawdzić swoją propozycję ugody, bo te proponowane przez banki mogą różnić się między sobą treścią. Prawdopodobnie bank nie zaproponuje ugody osobą, które mają spłacony kredyt we frankach, a one przecież też mogą pozwać bank. (By dowiedzieć się dlaczego, osoby ze spłaconym kredytem mogą pozwać bank, przeczytaj artykuł: Spłacony kredyt frankowy a pozew).

Frankowicze pko bp – co dalej

Frankowicze pko bp powinni jak najszybciej pozbyć się problemu. Dalsze oczekiwanie może sprawić, że rata jeszcze bardziej wzrośnie (sprawdz, dlaczego kurs franka będzie rósł). W dodatku dziesiątki tysięcy spraw frankowych, które trafiają do Sądów, spowodują, że im później złoży się pozew, tym dłużej będzie trzeba czekać na jego rozstrzygnięcie – przez coraz dłuższą kolejkę i to mimo specjalnie powołanego wydziału do spraw frankowych w Warszawie.

W naszej kancelarii rozumiemy, że sam fakt pozwania instytucji finansowej jest dla klienta stresujący, dlatego z naszej strony może liczyć na doskonały kontakt, indywidualne podejście do sprawy i minimalizację wszystkich formalności.

Jeżeli interesuje Cię unieważnienie kredytu frankowego lub jego odfrankowienie (zmiana kredytu na złotowy, ale z pozostawieniem oprocentowania stawką LIBOR3M lub SARON3M), skontaktuj się z kancelarią poprzez formularz na dole strony lub stronę główną.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM