Rzecznik Generalny Getin Bank TSUE

Frankowicze Getin Bank czekają na decyzję Rzecznika TSUE

Na marcowym posiedzeniu TSUE w Luksemburgu, zapadła decyzja, że na temat Frankowiczów Getin Banku i ich prawa do odszkodowania od państwa wypowie się Rzecznik Generalny TSUE dnia 13.06.2024 r. Dla Frankowiczów nie jest to nic nowego, ponieważ już kilkukrotnie orzeczenie TSUE poprzedzała opinia Rzecznika Generalnego. Zazwyczaj decyzja TSUE jest tożsama z opinią rzecznika.

Podczas procesu restrukturyzacji Getin Banku miało miejsce wiele nieprawidłowości. Wszystkie “zdrowe” aktywa, które przynosiły zyski zostały wydzielone do Velo Banku, który obecnie jest w trakcie sprzedaży do Amerykańskiego funduszu kapitałowego Cerberus Capital Management, natomiast reszta aktywów, zwłaszcza kredyty frankowe pozostały w starych strukturach Getin Banku, który ogłosił upadłość. W związku z tym Frankowicze nie będą mieli jak odzyskać od banku swoich pieniędzy. Postępowanie restrukturyzacyjne jest jednak mocno nieprawidłowe, a Frankowicze mogą dostać odszkodowania od skarbu państwa, ponieważ to podległy mu Bank Gospodarstwa Krajowego prowadził restrukturyzację.

Odszkodowania dla kredytobiorców są możliwe. Sam sposób restrukturyzacji budzi duże wątpliwości. Na podobnej zasadzie można by w końcu wziąć dowolną spółkę, wydzielić z niej nowy podmiot, przenieść do niego wszystkie przynoszące zyski aktywa, a starą spółkę postawić w stan upadłości, zostawiając wierzycieli z niczym. Taki sposób “radzenia sobie” z zadłużoną spółka jest prawnie niedozwolony, mimo to został on wdrożony przez BGK w przypadku Getin Banku, co daje bardzo duże szanse na odszkodowanie.

Czytaj także: Przedawnienie roszczeń Frankowiczów i banków – sytuacja w 2024 roku

Getin Bank - trudna sytuacja Frankowiczów

W przypadku Getin banku, Frankowicze, którzy nie zdążyli go pozwać, przed postawieniem spółki w stan upadłości są w trudnej sytuacji i bez wątpienia nie powinni podejmować żadnych kroków bez uprzedniej konsultacji z doświadczonym w sprawach upadłościowych adwokatem.

Jeżeli TSUE wypowie się pozytywnie o prawie do odszkodowania, to sytuacja Frankowiczów Getin Banku ulegnie znaczącej poprawie.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe
SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM