Bezpieczna ugoda bank Pekao SA

Bezpieczna ugoda 2% w Pekao SA – pierwsza dobra propozycja dla Frankowiczów

W październiku 2023 roku bank Pekao SA wprowadził nową propozycję ugody dla Frankowiczów — bezpieczną ugodę 2 %. Nazewnictwo nawiązujące do bezpiecznego kredytu 2%, ma za zadanie przyciągnąć klientów, ale także wskazuje, że poprzednie ugody proponowane przez inne banki wcale nie były takie bezpieczne, o czym od dawna informowaliśmy. Kredytobiorcy pozbywali się wprawdzie ryzyka walutowego, ale w zamian narażali się na ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych.

Bank Pekao SA zapowiada, że wszyscy Frankowicze z aktywnymi kredytami otrzymają propozycję nowej ugody – po raz kolejni wykluczeni z programu zostali kredytobiorcy z już spłaconym kredytem frankowym.

Bank Pekao SA jest najmniej obciążonym kredytami frankowymi bankiem, mimo to szacowany koszt wdrożenia programu wynosi ponad 2 miliardy złotych.

Czytaj także: Kredyty frankowe II instancja

Pierwsza przyzwoita ugoda dla Frankowiczów padła ze strony Pekao SA - poznaj szczegóły

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego w ramach nowej, bezpiecznej ugody z Bankiem Pekao SA, jest przeliczany od początku na złotowy, po korzystnym kursie, ze stawką oprocentowania 2% (bez marży banku). Po przeliczeniu kredytu bank sprawdza, czy Frankowicz oddał do banku więcej niż pożyczył, w przypadku nadpłaty zobowiązuje się ją oddać, co nieco przypomina odfrankowienie kredytu, jakie jeszcze kilka lat temu na drodze Sądowej mogli uzyskać Frankowicze. W przypadku gdy kredytobiorca nie oddał jeszcze całej sumy, kwota pozostała do spłaty zostanie objęta preferencyjnym oprocentowaniem 2%.

Propozycja banku, zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji i być może gdyby tak wyglądały propozycje poradzenia sobie z problemem kredytów frankowych jeszcze 7-8 lat temu, Frankowicze zapewne braliby ją bez zastanowienia. Oczywiście, obecnie sytuacja uległa zmianie. Po korzystnych wyrokach TSUE Frankowiczom nie tylko przysługuje odfrankowienie kredytu, ale jego pełne unieważnienie, a korzyści wynikających z takiego obrotu spraw, bank nie jest w stanie przebić żadną ugodą, ponieważ unieważnienie umowy to w praktyce darmowy kredyt hipoteczny – bez żadnego oprocentowania czy marż banku. Na korzyść ugód frankowych może jednak przemawiać czas ich realizacji, który zapewne będzie dużo szybszy niż oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy w Sądzie.

Przed zawarciem nowej ugody frankowej z bankiem Pekao SA, warto udać się po poradę do adwokata, by ten sprawdził, czy zapewnienia banku zgadzają się z rzeczywistością zawartą w umowie ugody oraz, czy przypadkiem nie znajdują się tam inne obciążające klienta pułapki.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM