BOŚ Bank kredyt we frankach

BOŚ Bank kredyt we frankach

W BOŚ bank, kredyt we frankach to najczęściej kredyt denominowany. Oczywiście, jak w innych przypadkach tego typu, wypłata i spłata rat kredytu odbywała się w złotówkach, a we franku szwajcarskim zostawało wyrażone tylko saldo zadłużenia. Kredytobiorca nigdy nie widział rzekomego franka, a ten mógł istnieć tylko wirtualnie. Przez to mamy tu przypadek pseudokredytu walutowego, z licznymi niedozwolonymi klauzulami. Bank Ochrony Środowiska S.A to bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, który ma jeden z najmniejszych portfeli frankowych w kraju. Mimo to, wobec banku toczy się obecnie ponad 580 spraw frankowych. 

BOŚ bank kredyt we frankach – niedozwolone klauzule

BOŚ bank w kredytach we frankach stosował niedozwolone klauzule, typowe dla kredytów denominowanych. Wypłata kredytu następowała po kursie kupna wziętym z tabeli bankowej, jednostronnie ustalanej przez kredytodawcę. Dodatkowo w umowach BOŚ Banku można znaleźć ciekawy zapis, mówiący, że kwota wypłaty kredytu w złotych, nawet przy zastosowaniu kursu z tabeli banku, nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez bank. Przykładowo: “Kwota kredytu wynosi 50 tysięcy CHF, ale nie więcej niż 330 tysięcy złotych”. Co także jest przykładem niedozwolonego zapisu, na który klient nie miał wpływu. Bank, nie tylko ustalał kurs wypłaty kredytu, ale także jego maksymalny poziom oraz kurs, po jakim spłacane były raty kredytu – przez co dodatkowo zarabiał na spreadzie walutowym. 

Czytaj także: Bank Pekao kredyt frankowy

BOŚ Bank – ugody frankowe

BOŚ bank proponuje ugody frankowe od 31 stycznia 2022 roku. Ugody BOŚ banku z Frankowiczami mają być zgodne z zaleceniami KNF. Tzn. Bank przewalutuje kredyt na złotowy, zmieniając oprocentowanie na stawkę WIBOR3M oraz zwiększając marżę i prowizję. Podobnie jak w innych ugodach, takie rozwiązanie jest na rękę przede wszystkim bankom, a w przypadku Frankowiczów, spowodowany inflacją wzrost stopy procentowej WIBOR3M może spowodować, że mimo przewalutowania kredytu, wysokość spłacanej raty wcale nie zmaleje, a możliwe nawet, że w niedalekiej przyszłości wzrośnie. Więcej o ugodach frankowych i wpływie stopy procentowej na wzrost raty, można przeczytać tutaj: Ugody banków z Frankowiczami.

BOŚ Bank kredyt we frankach - co dalej

Orzecznictwo dla Frankowiczów BOŚ Banku jest korzystne, dlatego teraz jest bardzo dobry czas na rozwiązanie problemu kredytu we frankach. Pierwszym krokiem do tego jest kontakt z kancelarią prawną, poprzez formularz na dole strony lub stronę główną. Kancelaria przygotuje analizę umowy frankowej, pod kątem niedozwolonych zapisów, możliwych korzyści płynących z unieważnienie kredytu lub jego odfrankowienia, szans na zwycięstwo w sporze z bankiem i potencjalnych zagrożeń.

Zamów Bezpłatną Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM