Anulowanie kredytu frankowego

Anulowanie kredytu we frankach – Kancelaria Rajkowska

Anulowanie kredytu we frankach jest możliwe tylko poprzez wygranie sprawy z Bankiem w Sądzie. Ugody, jakie proponują bank polegają na zamianie kredytu na złotowy z oprocentowaniem WIBOR3M, którego ostatni gwałtowny wzrost, sprawia, że taka ugoda to trafienie z deszczu pod rynnę. Pozwanie banku w zdecydowanej większości kończy się wygraną Frankowicza – prawnicy od spraw frankowych posiadają już bardzo duże doświadczenie w skutecznym pozywaniu banków.  Obecnie około 95 % Frankowiczów wygrywa sprawy frankowe w pierwszej instancji, a 97 % w drugiej. Polskie Sądy stosują w tej sprawie już praktycznie jednolite orzecznictwo, które racje przyznaje Frankowiczom. Bardzo duża w tym zasługa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który już wcześniej rozstrzygał sprawy kredytów frankowych w innych krajach Europy i wskazał polskim Sądom, że muszą obrać kierunek orzecznictwa skupiony na ochronie praw konsumentów i piętnować zachowanie banku prowadzące do podjęcia niekorzystnej decyzji kredytowej — tzw. misseling w kredytach frankowych.

Anulowanie kredytu frankowego trwa średnio 2-3 lata, choć zdarzają się przypadki, że kredyt można anulować nawet w pół roku, są one jednak dość rzadkie. Banki starają się grać na czas, żeby odwlec koszty związane z wyrównaniem Frankowiczom ich strat. Obecnie na poczet przegranych spraw z Frankowiczami, banki odłożyły już ponad 22 miliardy złotych, a kwota ta wciąż rośnie, o czym można przeczytać w artykule – Rezerwy bankowe puchną za forbes.pl. W związku z ogromnymi wydatkami, jakie ponoszą banki na zwrot nadpłaconych rat, starają się one wywrzeć presję na Frankowiczach, poprzez bezzasadne roszczenia o bezumowne wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. W istocie takich spraw wpłynęło do Sądów zaledwie kilka, ale są one nagłaśniane i komentowane przez środowisko związane z wpływami bankowymi. Jest to swoista gra na czas i odwleczenie decyzji o pozwaniu banku. 

Anulowanie kredytu we frankach - czas ma znaczenie !

Czas ma znaczenie, dlatego zalecamy jak najszybsze pozwanie banku o kredyt we frankach. W Sądach jest już prawie 80 tysięcy spraw frankowych. Jeżeli tempo przyrostu nowych spraw utrzyma się na dotychczasowym poziomie, czas oczekiwanie na rozstrzygnięcie sprawy frankowej może się wydłużyć aż dwukrotnie. Dlatego nie warto czekać i najlepiej zająć się sprawę frankową już dziś — korzystając ze wsparcia prawnego kancelarii Rajkowska. 

Anulowanie kredytu we frankach odbywa się poprzez podważenie zapisów znajdujących się umowie kredytu frankowego. Nie wszyscy Frankowicze jeszcze o tym wiedzą, ale banki oferowały im produkt kredytowy, który ze względu na swoją konstrukcję jest dużo bardziej zbliżony do swapu walutowo-procentowego niż kredytu hipotecznego. Banki odpowiedni się zabezpieczając, sprawiały, że to konsument w całości był obarczony ryzykiem kredytu walutowego.

Czytaj także: wakacje kredytowe nie dla Frankowiczów – czy będzie kolejna fala pozwów?

Anulowanie kredytu we frankach - Sądy potwierdzaja, że banki wykorzystały niewiedzę Frankowiczów

Kredyt we frankach można unieważnić, ponieważ występują w nim niedozwolone klauzule, tzn. zapisy, które nie są zgodne z Kodeksem Cywilnym oraz prawem europejskim. Zapisy w umowach frankowych można uznać za niedozwolone jeżeli naruszają one interesy klienta, nie były z nim indywidualnie uzgadniane oraz nie ma w nich zachowanej równowagi praw i obowiązków między instytucją, oraz Frankowiczem, co narusza dobre obyczaje. W umowach frankowych występuje wszystkie te przesłanki, co jest podstawą do anulowania kredytu frankowego.

Posłużmy się tutaj przykładem popularnego zapisu, o spłacie rat kredytu we frankach szwajcarskich w polskich złotych przeliczanych na franka po kursie wziętym z tabeli banku. Bank dowolnie mógł kształtować kurs wymiany, a klient nie miał na niego żadnego wpływu. W umowie nie były podane żadne wytyczne co do obliczania kursu w tabeli, które mogłyby podlegać negocjacji. Banki ustalały więc wysokie spready walutowe, dodatkowo zarabiając na każdej wymianie złotego na franka. Naruszało to dobre interesy klienta oraz równowagę praw i obowiązków, którą i tak drastycznie na korzyść banku przechylała sama konstrukcja kredytu we frankach.

W umowach frankowych jest więcej przykładów niedozwolonych klauzul. Zgodnie z postanowieniem TSUE, niedozwolone zapisy powinny być z kredytu frankowego wykreślone. W większości przypadków są to jednak zapisy kluczowe dla funkcjonowania całej umowy. W takim przypadku po wykreśleniu niedozwolonych klauzul umowa staje się nieważna. Następuje anulowanie kredytu we frankach, a umowa jest traktowana jako nigdy niezawarta wraz z opisanymi poniżej konsekwencjami.

Jakie korzyści niesie ze sobą anulowanie kredytu frankowego ?

Ponieważ anulowanie kredytu we frankach to w gruncie rzeczy całkowite unieważnienie umowy kredytowej, umowę taką traktuje się jako nigdy niezawartą. W takim przypadku bank musi oddać Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego raty (z podziałem na PLN i CHF jeżeli kredyt był spłacany w dwóch walutach), a Frankowicz musi oddać bankowi kwotę kredytu – ale bez odsetek, prowizji i bankowych marż. 

Frankowicze często już spłacili kwotę kredyty z dnia jego wypłaty, więc w przypadku anulowania kredytu Frankowego będą na podwójnym plusie – przestanie istnieć dla nich saldo zadłużenia oraz z bilansu ich rozliczenia z bankiem, może się okazać, że otrzymają jeszcze dodatkowy zastrzyk gotówki. Przykładowe obliczenia dla anulowania kredytu frankowego można znaleźć tutaj: Ile można zyskać wygrywając w Sądzie sprawę o kredyt frankowy – symulacja i obliczenia.

Rozliczanie z bankiem według opinii polskich Sądów powinno się odbywać w dwóch etapach (tzw. świadczenie niezależne). Tzn. w przypadku gdy Frankowicz wygra z bankiem, bank zobligowany jest wypłacić mu wszystkie wpłacone dotychczas pieniądze (raty, odsetki, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego), powiększone o ustawowe odsetki, liczone od momentu pozwania banku. Po tym jak bank odda Frankowiczowi wszystkie wpłacone przez niego środki, musi samemu wystąpić o zwrot kwoty udzielonego kredytu – z dnia jego udzielenia, bez odsetek i prowizji.

Oprócz anulowania kredytu frankowego możliwe jest także odfrankowienie kredytu. Niektóre umowy są tak skonstruowane tak, że zawierają niedozwolone klauzule tylko w części przeliczeniowej. Skutkiem usunięcia takiej klauzuli wcale nie musi być więc anulowanie kredytu, a jedynie jego odfrankowienie. W takim przypadku kredyt wraca do postaci złotowej ze stawką oprocentowania LIBOR (obecnie zamieniona na SARON), która jest dużo niższa od stawki WIBOR. W dodatku, w przypadku odfrankowienia bank musi zwrócić Frankowiczowi nadpłacone raty. Przez nadpłatę rozumie się róznicę, jaką musiał wpłacić do banku Frankowicz ze względu na przeliczanie złotego po kursie franka innym niż w dniu udzielenia kredytu. Upraszczając i zakładając wysokość raty 1000 CHF – 4500 zł, przy kursie franka 4,50 zł, należy cofnąć się do kursu franka z dnia wypłaty kredytu – załóżmy, że było to 2,50 zł. Nowa rata wyniesie w takim przypadku 2500 zł, a bank będzie musiał zwrócić 2000 zł nadpłaty. Przykładowo, Frankowicze spłacający kredyt od 15 lat mają już za sobą ponad 180 wpłaconych rat. Dla każdej takiej raty, na podstawie różnicy kursu franka z dnia wypłaty kredytu i kursu z dnia spłaty poszczególnej raty, zostanie wyliczona nadpłata, a sumę nadpłat bank będzie musiał Frankowiczu zwrócić.

Oprócz względów finansowych dla wielu osób największą korzyścią będzie po prostu pozbycie się kredytu frankowego — koniec zmartwień o rosnącą ratę i niespadające saldo zadłużenia. Odzyskanie wreszcie spokoju ducha i uregulowanie swoich kwestii finansowych.

Kancelaria prawna pomoże unieważnić kredyt frankowy

Jeżeli interesuje Cię unieważnienie kredytu we frankach, nie zwlekaj i zgłoś się do kancelarii Rajkowska już dziś — zadzwoń lub wykorzystaj formularz kontaktowy na dole strony, lub na stronie głównej.

Pamiętaj, że warto się pośpieszyć, bo wraz z rosnącą gwałtownie ilością pozwów frankowych, czas oczekiwania na rozprawę znacząco się wydłuży.

Zamów Analizę Umowy Kredytu CHF

Dane Kontaktowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z ADWOKATEM