Kredyt we frankach kancelaria

Analiza kredytu frankowego - co w niej znajdziesz

Czy w Umowie są Niedozwolone Klauzule

Sprawdzimy czy w umowie zawarte są niedozwolone klauzule lub inne nieprawidłowości. Jest to podstawa do dalszego postępowania.

Wartość Nadpłaconych rat

Wyliczymy wartość nadpłaconych rat do zwrotu na rzecz kredytobiorcy frankowego oraz wartość salda zadłużenia na przyszłość po odfrankowaniu kredytu.

dodatkowe Roszczenia

Przeanalizujemy, czy możesz ubiegać się o dodatkowe roszczenia z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) lub polisolokaty (Aegon, Scandia, inne)

Korzyści z Unieważnienia Kredytu Frankowego

Wyliczymy saldo kredytu w przypadku uznania umowy za nieważną oraz wskażemy rekomendowany sposób rozliczenia umowy nieważnej.

Szanse i Rekomendacje

Przedstawimy analizę szans na zwycięstwo i rekomendowaną strategię działania, która jest indywidualnie dopasowana do zapisów z umowy.

Przedawnienie

Dodatkowo sprawdzimy czy data zawarcia umowy kredytu frankowego wskazuje na konieczność jak najszybszego przerwanie biegu terminu przedawnienia

Analiza Kredytu we Frankach

tel. 513-831-091

Już dziś zapytaj adwokata o darmową analizę swojej umowy.